Czy 14 emerytura jest na stałe? W Polsce wprowadzono ją w roku 2019 jako dodatkowe świadczenie dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS. Jednakże, nie ma gwarancji, że będzie ona przyznawana co roku ani że jej wysokość pozostanie taka sama. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rządu i parlamentu.

Zalety i wady 14 emerytury

Czy 14 emerytura jest na stałe? To pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków od momentu wprowadzenia tej formy wsparcia dla seniorów. Pomysł ten zrodził się w odpowiedzi na rosnące problemy finansowe osób starszych oraz ich niskie świadczenia emerytalne.

Zalety 14 emerytury są nie do przecenienia. Dla wielu ludzi oznacza ona realną poprawę sytuacji materialnej i większą swobodę finansową w codziennym życiu. Warto jednak zwrócić uwagę, że jej wprowadzenie ma również pozytywny wpływ na gospodarkę kraju – dodatkowe pieniądze wydawane przez seniorów mogą pobudzać konsumpcję i wspomagać rozwój przedsiębiorczości.

Wśród korzystnych aspektów należy także wymienić fakt, że dzięki temu rozwiązaniu osoby starsze mają szanse lepiej radzić sobie ze wzrastającymi kosztami utrzymania i opiekować się swoimi bliskimi bez obawy o braki finansowe.

Jednakże istnieją też pewne negatywne skutki dotyczące tej propozycji rządu. Po pierwsze – sama kwestia funduszu przeznaczanego na dodatkową pensję była dyskusyjna już podczas samego projektowania ustawy budżetowej (zgodnie bowiem z danymi GUS-u najwięcej spośród wszystkich grup dochodowych zarabiają ci, którzy są w wieku produkcyjnym). Po drugie – można się spierać czy 14 emerytura na stałe to dobry sposób radzenia sobie z problemem niskich świadczeń. Warto podkreślić, że jednorazowa zapomoga nie rozwiązuje przyczyn skłaniających seniorów do ubiegania się o dodatkowe wsparcie.

Wielu ekonomistów obawia się również wpływu tego programu na stabilność finansową ZUS-u i perspektywy długoterminowego funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Dlaczego? Ponieważ każda forma pomocy dla osób starszych wymaga znaczących nakładów finansowych ze strony państwa – a te mogą prowadzić do deficytu budżetowego lub wzrostu zadłużenia publicznego.

Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące polityki społecznej powinny uwzględniać potrzeby całej populacji oraz być odpowiednio zrównoważone jeśli chodzi o aspekt finansowy. To wyzwanie dla rządzących oraz wszystkich zaangażowanych stron: pracowników służb socjalnych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi jak też samych seniorów.

Podsumowując – kwestię wprowadzenia 14 emerytury należy analizować bardzo uważnie biorąc pod uwagę korzyści ale także negatywne skutki takiego rozwiązania. Niezbędne są w tym procesie konsultacje i dyskusje z ekspertami, a także uwzględnienie opinii samych seniorów oraz ich rodzin.

Nie można zapominać o potrzebach osób starszych – to one przecież przez lata pracowały dla dobra kraju i społeczeństwa. Jednakże nie należy również ignorować problemu niskich świadczeń emerytalnych ani skutków finansowych wprowadzenia dodatkowego funduszu na 14 emeryturę – zwłaszcza jeśli chcemy zadbać o stabilność systemu emerytalnego w Polsce.

Wezwanie do działania:
Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące 14 emerytury, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Advans pod adresem https://www.advans.pl/.

Link tag HTML: Advans

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here