W Polsce emerytura jest związana z pracą zawodową i osiągnięciem określonego wieku. Jednym ze sposobów na uzyskanie emerytury jest składanie regularnych wpłat do ZUS-u podczas pracy. Istnieją jednak też specjalne warunki dla osób, które ukończyły szkołę lub studia wyższe. Wprowadzenie pojęcia „jaka szkoła jest wliczana do emerytury” może odnosić się właśnie do tych kwestii – czyli jakie rodzaje edukacji mogą przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków na rynku pracy i późniejszej emeryturze.

Szkoły wliczane do emerytury

Jaka szkoła jest wliczana do emerytury?

Wiele osób zastanawia się, jakie szkoły są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury. Warto więc poznać odpowiedź na to pytanie.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że do emerytury wlicza się okresy pracy zarobkowej oraz niezarobkowej. Do tych pierwszych zalicza się m.in. pracę na umowach o pracę czy samozatrudnienie, a także służbę wojskową i prace za granicą.

Jeśli chodzi o okresy niezarobkowe, to tutaj dochodzą już różne rodzaje edukacji – od przedszkoli po studia podyplomowe czy doktoraty. I tu właśnie pojawiają się pewne rozbieżności dotyczące konkretnych typów szkolnych.

Dość oczywistym wydaje się fakt, że najważniejsze będą te etapy edukacyjne (szczególnie kierunki), które mają bezpośrednie przełożenie na zawód wyuczony przez osobę ubiegającą siem o świadczenie pieniężne ze strony ZUS-u lub KRUS-u . Dlatego też uczelnie techniczno-informatycznej branży budowlanej , medycznej etc., takich jak politechniki albo akademie medyczne stanowią dla wielu ludzi jedynkę jeśli chodzi np.o zdolność uzyskania korzystnego składnika dodatkowego wynagrodzenia.

Jednakże, trzeba pamiętać o tym, że istnieją również pewne rodzaje szkół nieprzypadkowo pomijanych w kontekście emerytalnym. Są to m.in.: szkoły policealne oraz kursy zawodowe.

W przypadku pierwszych warto zwrócić uwagę na fakt ich czasowej efemeryczności i braku regulacji prawa pracy dotyczących wynagradzania osób pracujących na umowach cywilnoprawnych – co niestety prowadzi często do sytuacji gdy osoby te zostają bez środków utrzymania po ukończeniu swoich studiów (a także okresie odbywanej nauki). W takim przypadku należy skontaktować się ze ZUS-em bądź KRUSEM celem uzyskania informacji , jakie kroki można podjąć aby taki okres został jednak wliczony do stażu pracy lub inaczej uregulowany

Kursy zawodowe natomiast są zwykle krótkotrwałe i mają raczej charakter doszkoleniowy niż edukacyjny- dlatego też rzadziej stanowią punkt wyjścia dla realizowania dalszych celów akademickich czy rozwoju kariery . Również tu jednak są różnice między poszczególnymi typami kursów – np.kursy języka angielskiego mogą być bardziej atrakcyjnym elementem CV niż np.krótkookresowy trening motywacyjny .

Podsumowanie

Ostatecznie, kwestia wliczania okresów nauki czy szkoleń do emerytury jest zależna od wielu czynników – przede wszystkim rodzaju i długości danej edukacji. Warto jednak pamiętać o tym, że każda forma podnoszenia swoich kompetencji może wpłynąć na wysokość naszych wynagrodzeń oraz korzyści przyznawanych przez ZUS lub KRUS (np.odpowiednie składniki dodatkowe).

Dlatego też warto dokładnie poznać regulacje dotyczące różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego , aby móc jak najlepiej wykorzystać ten czas zarówno dla własnego rozwoju osobistego jak również w kontekście planowanych świadczeń emerytalnych .

Wezwanie do działania: Upewnij się, że Twoja szkoła jest wliczana do emerytury! Sprawdź to na stronie https://moj-milion.pl/.
Link tag HTML: https://moj-milion.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here