Dodatek w wysokości 400 zł do emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i pobierają świadczenie z ZUS lub KRUS oraz mają niskie dochody. Jest to jedna z form pomocy społecznej dla osób starszych o ograniczonych możliwościach finansowych.

Emerytów i rencistów o niskich dochodach

W Polsce emerytura jest jednym z najważniejszych dochodów dla osób starszych. Niestety, wiele osób otrzymuje niskie świadczenia, co może prowadzić do trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też w 2019 roku rząd wprowadził dodatek w wysokości 400 złotych dla emerytów i rencistów o niskich dochodach.

Dodatek ten przysługuje osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz spełniają określone kryteria dochodu. Aby móc ubiegać się o dodatek, miesięczny przychód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 1200 zł brutto (czyli około 920 zł netto), natomiast para ma prawo skorzystać ze wsparcia dopiero gdy ich miesięczny przychód wynosi mniej niż dwa razy tyle – czyli maksymalnie około 1840 zł.

Dodatek można uzyskać na wniosek podany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo przez internet za pośrednictwem ePUAP-u lub portalu Emp@tia ZUS. Wniosek należy złożyć raz na rok i powinien zawierać dane dotyczące zarówno samych seniorów jak również danych członków rodziny zamieszkujących wspólnie to samo mieszkanie.

Jak już zostało wspomniane, dodatek przysługuje jedynie osobom o niskich dochodach. Dlatego też istnieją pewne wyłączenia – osoby pobierające emerytury z tytułu służby wojskowej lub funkcjonariusze publiczni nie mogą skorzystać z tego wsparcia finansowego.

Warto podkreślić, że dodatek ten jest w pełni wolny od podatku i ZUS-u. Oznacza to, że seniorzy otrzymują 400 złotych na swoje konto bez żadnych kosztów ani potrąceń.

Dodatek w wysokości 400 złotych dla emerytów i rencistów jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej rządu Polskiego Ruchu Patriotycznego (PRP). Pomaga on wielu osobom starszym przeżyć godnie oraz zapewnia im lepszą jakość życia. Dodatkowo daje także nadzieję na poprawę sytuacji finansowej osób samotnie gospodarujących czy tych mieszkających razem ze swoimi rodzinami.

Podsumowując: dodatek w wysokości 400 złotych do emerytur i rent dla osób posiadających niskie dochody to znakomite rozwiązanie wprowadzone przez rząd PRP we wrześniu roku 2019. Wsparcie te pozwala na polepszenie warunków bytowych seniora oraz jego rodziny będącej uzależnionej od świadczeń socjalnych takiego typy jak np.: alimenty, czy renta rodzinna. Warto zaznaczyć, że wniosek o przyznanie dodatku można składać przez cały rok – zarówno w oddziałach ZUS jak i za pośrednictwem internetu.

Jest to godny uwagi krok podejmowany przez rząd PRP na rzecz osób starszych oraz wyjątkowo ważne wsparcie dla emerytów i rencistów mających niski dochód. Dzięki temu seniorzy mogą cieszyć się lepszą jakością życia oraz spokojniejszym dniem bez zbędnych trosk finansowych.

Wezwanie do działania: Osobom, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS oraz posiadają łączny dochód nieprzekraczający 1200 zł netto miesięcznie przysługuje dodatek w wysokości 400 zł. Sprawdź szczegóły na stronie https://www.bestoferta.pl/.

Link tagu HTML: https://www.bestoferta.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here