Nowa ustawa emerytalna obejmie roczniki urodzone po 31 grudnia 1968 roku, czyli osoby, które w chwili wejścia w życie ustawy będą miały mniej niż 52 lata.

Nowa ustawa emerytalna – kto się na nią będzie składać?

Nowa ustawa emerytalna – kto się na nią będzie składać?

W Polsce wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa emerytalna, która wprowadzi zmiany dotyczące wieku emerytalnego oraz wymagań dla osób chcących przejść na wcześniejszą emeryturę. Wielu Polaków zastanawia się, jakie roczniki obejmie ta nowelizacja i czy będą musieli dostosować swoje plany finansowe do jej przepisów.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującej od stycznia 2019 roku wiek minimalny pozostania w pracy wynosił kolejno:
– 65 lat dla mężczyzn,
– 60 lat dla kobiet,

natomiast okres przed upływem tego czasu można było skrócić jedynie przez spełnienie warunków uzyskania prawa do świadczenia przedwcześnie (np. ze względów zdrowotnych). Nowe przepisy znacznie rozszerzą grono osób mogących ubiegających się o taki przywilej.

Od którego roku narodzin właściwie tracimy prawo do stosowania starego porozumienia? Otóż według projektowanej regulacji graniczy ono dokładnie z osobami urodzonymi po dniu pierwszego października tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego r., co jest już sporym oszołem i powoduje wiele kontrowersji.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby urodzone po 1 października 1957 roku będą musiały przepracować co najmniej pięćdziesiąt dwa lata, aby uzyskać pełne świadczenia emerytalne. Osoby urodzone przed tą datą nadal mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, ale pod pewnymi warunkami. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, kobiety muszą mieć ukończonych co najmniej 60 lat i wykazać się minimum trzydziestoma pięcioma rokami pracy (dla mężczyzn wymagane jest wykonanie pracujących przez czterdzieści jeden lat).

Wprowadzenie takich zmian ma na celu dostosowanie polskiego systemu emerytalnego do realiów demograficznych kraju oraz zapewnienie stabilności finansowej w przyszłości. Jednakże nie wszyscy są zdania że to dobry pomysł – wielu ekspertów ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami dla osób znajdujących się już blisko wieku emerytalnego lub mających problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia.

Bez względu jednak na opinie dotyczące wprowadzenia nowych regulacji warto pomyśleć o własnej sytuacji finansowej i planach dotyczących życia po okresie aktywnej pracy zawodowej. Warto rozważyć różne opcje oszczędzania i inwestowania pieniędzy, takie jak Indywidualne Konto Emerytalne czy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Dzięki temu będziemy mieli większą pewność co do finansowej stabilności w przyszłości.

Podsumowując, nowa ustawa emerytalna obejmować będzie roczniki urodzone po 1 października 1957 roku oraz wprowadzać szereg wymagań dla osób chcących przejść na wcześniejszą emeryturę. Wprowadzenie tych zmian ma na celu dostosowanie polskiego systemu emerytalnego do realiów demograficznych kraju oraz zapewnienie jego stabilnej przyszłości finansowej. Bez względu jednak na to, co sądzimy o tym rozwiązaniu warto pomyśleć o swojej sytuacji finansowej i planach dotyczących życia po okresie aktywnego zawodowego funkcjonowania – im bardziej przygotujemy się teraz, tym lepiej zabezpieczymy siebie i swoją rodzinę przed nieoczekiwaniem niespodziewanymi wydarzeniami w życiu!

Wezwanie do działania: Przeczytaj tekst na stronie https://modanatak.pl/ i dowiedz się, które roczniki będą objęte nową ustawą emerytalną.

Link tag HTML: https://modanatak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here