500 dla seniora to program rządu polskiego, który polega na przyznaniu osobom powyżej 75. roku życia dodatkowej emerytury w wysokości 500 zł miesięcznie. Program ma na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych oraz zwiększenie ich samodzielności finansowej. W ramach programu Senior+ osoby mające ukończone 60 lat otrzymują jednorazową premię w wysokości do 3 tysiący złotych, która może być przeznaczona np. na zakup sprzętu medycznego lub termomodernizację mieszkania.

Historia programu 500 plus dla seniorów

Co to jest 500 dla seniora?

Program 500 plus niezwykle wpłynął na sytuację finansową polskich rodzin, ale czy wiesz, że istnieje również program wsparcia finansowego dedykowany seniorom? Program ten znany jest jako „Senior+” i został uruchomiony w roku 2015.

Historia programu Senior+ zaczyna się od czasów rządu Donalda Tuska. Wtedy minister pracy Jolanta Fedak zaproponowała ustawę o pomocy społecznej dla osób starszych powyżej siedemdziesiątki oraz tych, którzy przebywają w domach opieki społecznej.

Zgodnie z pierwotnym projektem osoby te miały otrzymać co miesiąc dodatkowe środki pieniężne – kwota ta wynosić miała około pięciuset złotych netto i byłaby przyznawana bez względu na dochody emerytów lub ich sytuację materialną.

Projekt spotkał się jednak ze sprzeciwem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz praw ludzi starszych oraz części poselskiej Platformy Obywatelskiej.

Ostatecznie projekt przepadł po wyborach parlamentarnych jesienią tego samego roku, a jego kontynuatorem stało się Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Elżbiety Rafalskiej.

W końcu października rządy PiS oglosili nowe rozwiązanie, które miało zastąpić projekt Fedak. Nowy program nosił nazwę „Senior+” i był skierowany do osób powyżej 75 roku życia.

Program Senior+ przewidywał przyznanie emerytom świadczenia w wysokości pięciuset złotych miesięcznie oraz dodatkowo trzystu złotych na zakup leków lub opiekunów dla seniora.

Od momentu wprowadzenia programu, coraz więcej polskich rodzin korzysta z możliwości uzyskania wsparcia finansowego od państwa. Dzięki temu wiele osób starszych może cieszyć się wyższym standardem życia i otrzymać niezbędne środki na codzienne potrzeby.

Warto również wspomnieć o tym, że Program Senior+ ma charakter ciągły – czyli osoby spełniające wymagane kryterium (powyżej 75 lat) mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenie co miesiąc bez konieczności ponownego jego wnioskowania czy dokładania nowych dokumentów potwierdzających sytuację materialną emeryta lub rencisty.

Podsumowując

Historia programu „500 plus” dla seniorów jest stosunkowo krótka – ale już teraz można stwierdzić, że zmieniła ona radykalnie sposób myślenia Polaków na temat pomocy społecznej adresowanej do najstarszych obywatelek naszego kraju.
Dzięki niemu wieloletni pracownicy znaleźli się w lepszej sytuacji finansowej, co pozwala na godne życie. Program ten wprowadził wiele zmian i udogodnień dla seniorów oraz jest ciągle rozwijany przez rząd Polski.
Dlatego też warto korzystać z tego programu i skorzystać ze wsparcia państwa, które przyczyni się do poprawy jakości naszego codziennego życia.

Wezwanie do działania:
Zapoznaj się z informacjami na temat programu „500 dla seniora” na stronie https://www.auto-poradnik.pl/. Znajdziesz tam wiele przydatnych porad i wskazówek. Kliknij tutaj, aby przejść do strony: https://www.auto-poradnik.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here