Rekompensata do emerytury jest jednym z dodatkowych świadczeń, które przysługują pracownikom w przypadku wcześniejszego odejścia na emeryturę. Jednakże istnieją sytuacje, kiedy nie przysługuje ona określonym grupom pracowników.

Pracownicy, którzy nie opłacają składek na ubezpieczenie społeczne

Komu nie przysługuje rekompensata do emerytury?

W Polsce każdy pracownik, który regularnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, ma prawo otrzymać wypłacone świadczenia emerytalne po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednakże istnieją grupy pracowników, którzy z różnych powodów nie są objęci obowiązkowym systemem ubezpieczeń i tym samym nie mają prawa do wyjścia na zasłużoną wcześniejszą lub późniejszą emeryturę.

Pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi to osoby zatrudnione przez krótki czas w ciągu roku np. podczas zbiorów owoców czy warzyw. Zazwyczaj tacy pracownicy posiadają umowy cywilno-prawne (umowy-zlecenia bądź dzieło), a ich okres pracy trwa mniej niż siedem miesięcy rocznie – co uniemożliwia im uzyskanie statusu pełnoprawnego uczestnika systemu ubezpieczeń społecznych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą bez opłaconych składek

Inną grupą osób niewspółpracujących ze sztywnymi wymaganiami polskiego rynku pracy są przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarcza bez płatności składków na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe, jednakże wiele osób decyduje się ominąć ten obowiązek.

Osoby pracujące za granicą

W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na podjęcie pracy poza granicami kraju. Niestety w wielu przypadkach takie prace nie dają możliwości objęcia tych samych przepisów dotyczących emerytur co w kraju rodzinnym – ze względu m.in. braku porozumienia pomiędzy krajem zamieszkania a miejscem wykonywanej pracy lub niskiej stawki płacy uniemożliwiającej odliczenie odpowiedniej kwoty składki.

Pracownicy umowy-zlecenia oraz kontraktowi

Kolejną grupa ludzi pozostających bezpośrednio poza systemem ubezpieczeń to osoby posiadające umowy cywilnoprawne typu: zlecenie czy dzieło, które wymagają minimalnej ilości godzin przepracowanych miesięcznie/dzień by zostać uznany jako uczestnik programu ZUS-u (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Podsumowanie:

Polska polityka socjalna jest doskonale rozwinięta i zapewnia ochronę finansową dla większości pracowników poprzez system ubezpieczeń społecznych. Jednakże istnieją grupy pracowników, którzy z różnych powodów nie są objęci tym systemem i w konsekwencji nie mają dostępu do świadczeń emerytalnych. Pracownicy sezonowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą bez opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz rentowe, Polacy pracujący za granicą i ci posiadający umowy cywilnoprawne to tylko nieliczna część ludzi niewspółpracujących ze sztywnymi wymaganiami polskiego rynku pracy. Warto pamiętać o swoich prawach jako obywatelom Polski – a przede wszystkim dbać o własną finansową przyszłość poprzez regularne opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne!

Wezwanie do działania: Osoby, które otrzymują emeryturę z zagranicy lub posiadają umowy międzykrajowe dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego, nie przysługuje rekompensata do emerytury. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.lifebybea.pl/.
Link tag HTML to: https://www.lifebybea.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here