W Polsce minimalny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak aby otrzymać emeryturę z ZUS, trzeba mieć również określoną liczbę przepracowanych lat oraz uiszczone składki na ubezpieczenie społeczne przez ten czas. Aktualnie minimalna wymagana liczba lat pracy to 30 dla kobiet i 35 dla mężczyzn, ale może się ona zmienić w przyszłości ze względu na reformy systemu emerytalnego.

Wymagania wiekowe dla emerytury z ZUS

Ile trzeba mieć lat pracy aby otrzymać emeryturę z ZUS?

Emerytura to temat, który dotyczy każdego pracującego człowieka. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć jakie są wymagania wiekowe dla emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Aby uzyskać prawo do emerytury należy spełnić dwa podstawowe warunki: posiadać odpowiednią ilość przepracowanych lat oraz osiągnąć określony wiek.

Obecnie minimalny wymóg stażu pracy wynosi 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn. Jednakże nie oznacza to automatycznie możliwości odebrania pełnej kwoty świadczenia od pierwszego dnia po osiągnięciu uprawnienia do pobierania go.

Minimalna wysokość renty lub emerytury przysługującej osobom posiadającym wymaganą liczbę latach składkowych wynosi obecnie około tysiąca złotych miesięcznie brutto.

Co istotne, można ją również pomniejszyć za wcześniejsze wyjście na „emerturkę”. W takim przypadku dochodzi bowiem dodatkowy próg graniczny – kobiety powinny ukończyły co najmniej 60 a mężczyźni już co najmniej 65 rokiem życia.

Warto jednak pamiętań że jeśli decyzja zostanie podjęta przed osiągnięciem określonego wieku, to wysokość emerytury będzie pomniejszona o 0,3% za każdy miesiąc wcześniejszego pobierania świadczenia. Dzięki temu ZUS chce zachęcać do dłuższego przebywania na rynku pracy i zwiększenia składkowej podstawy obliczeniowej.

Jeśli jednak pracownik posiada więcej niż wymagana liczba lat stażu lub opuszcza rynek po spełnieniu kryterium wiekowego przysługuje mu pełna kwota emerytury.

W przypadku kobiet minimalny wiek uprawniający do ubiegania się o rentę wynosi 60 lat (wyłącznie w przypadku tzw. „renty socjalnej”), natomiast dla mężczyzn jest to już po ukończeniu 65 roku życia.

Należy jednak pamiętać że istnieje również możliwość uzyskania wyjściówki przed końcem ustalonego przez prawo czasu – można wtedy starać się o tak zwany zasiłek przedemerytalny . Wymaga on od posiadających go osób częstych kontroli lekarzy oraz utrzymania aktywności zawodowej na stanowiskach dostosowanych do ich zdrowotnego status quo.

Ostateczne decyzja co robić ze swoim dorobkiem zostaje więc oddana nam samym – warto zadbała aby była ona odpowiednio przemyślana i uwzględniiała wszystkie aspekty związane zarówno ze stanem zdrowia jak i sytuacją finansową.

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, trzeba mieć ukończone 60 lat oraz odpracowane określoną liczbę lat w systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://dlcongress.pl/.

Link tagu HTML: https://dlcongress.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here