Emerytura jest świadczeniem, które przysługuje osobie po osiągnięciu określonego wieku lub z powodu niezdolności do pracy. Często pojawia się pytanie, czy emerytura może być dziedziczona i przechodzić na członków rodziny w przypadku śmierci emeryta.

Dziedziczenie emerytury – co mówi prawo?

Czy emerytura jest dziedziczna? To pytanie pojawia się coraz częściej w dyskusjach na temat przyszłości finansowej osób starszych oraz ich rodzin. Warto zastanowić się, co mówi prawo o dziedziczeniu emerytur.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, spadkobiercy mają prawo do przejęcia majątku osoby zmarłej. Jednakże, czy w skład tego majątku wchodzi również świadczenie emerytalne?

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (USS) świadczenia te są traktowane jako osobisty dochód i nie podlegają przeniesieniu na inny podmiot niż beneficjent – czyli osoba pobierająca je za życia.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja małżonka lub partnera pozostawionego przez osobę zmarłą. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą taki bliski krewny może ubiegać się o kontynuowanie płatnościem świadczenia po utracie pracownika rentującego a także odpowiadać za długi wynikłe przed ówczesną zmianą status quo – nawet gdyby miała to być jedyna jego własność.

W przypadku braku takiej możliwości istnieje natomiast szansa uzyskania jednorazowego dodatkowego wsparcia dla rodziny przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Takie świadczenie jest jednorazowe i niewielkie, ale może stanowić pewien komfort dla bliskich osoby zmarłej.

Nie oznacza to jednak, że emerytura nie ma żadnego znaczenia w kontekście dziedziczenia. W końcu przez wiele lat praca zawodowa wpływa na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych – a te mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową rodziny po utracie pracownika rentującego.

Dlatego warto zadbać o swoją emeryturę już dziś. System ubezpieczeń społecznych oferuje szereg możliwości inwestowania pieniędzy oraz korzystania ze specjalistycznej pomocy doradców finansowych przy planowaniu dalszej kariery zawodowej czy rozpoczynając okres spokojnej jesieni życia.

Warto również pamiętać o tym, aby regularnie aktualizować swoje informacje osobiste w ZUS-ie – co umożliwi sprawne przejście etapu ubiegania się lub przedłużenia pobieranych świadczeń nawet gdyby doszło do zmiany Twojej kondycji zdrowotnej albo miejsca zamieszkania np.: wyemigrujesz za granicę bądź zakupisz nowe mieszkanie bliżej dzieci czy wnuków.

Podsumowanie

Dyskusja nad tym, czy emerytura jest dziedziczna ciągle trwa i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie zostanie rozwiązana. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa świadczenia te są traktowane jako osobisty dochód i nie podlegają dziedziczeniu – poza wyjątkiem dla małżonka lub partnera pozostawionego przez osobę zmarłą.

Warto jednak pamiętać o tym, że emerytura może mieć istotny wpływ na sytuację finansową rodziny po utracie pracownika rentującego. Dlatego warto zadbać o swoją emeryturę już dziś oraz regularnie aktualizować swoje informacje osobiste w ZUS-ie aby mieć pewność co do dalszych etapów ubiegania się bądź przedłużenia pobieranych świadczeń – nawet gdyby doszło do zmiany Twojej kondycji zdrowotnej czy miejsca zamieszkania.

Wezwanie do działania: Emerytura nie jest dziedziczna, dlatego ważne jest planowanie oszczędności na przyszłość. Zapoznaj się z artykułami i poradnikami dotyczącymi finansów osobistych na stronie https://itsocial.pl/.

Link tagu HTML : https://itsocial.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here