Po śmierci właściciela domu, kwestią kluczową jest to, na kogo przechodzi nieruchomość. W zależności od okoliczności i uregulowań prawnych w danym kraju mogą występować różnice co do dziedziczenia mienia oraz ustalania jego przyszłego właściciela.

Regulacje prawne dotyczące dziedziczenia nieruchomości

Zanim zaczniemy rozważać, na kogo przechodzi dom po śmierci, warto przyjrzeć się regulacjom prawnych dotyczącym dziedziczenia nieruchomości. Kwestia ta jest bardzo ważna dla wielu rodzin i może wpłynąć na ich przyszłość.

W Polsce obowiązuje ustawowe dziedziczenie. Oznacza to, że jeśli nie zostanie sporządzone testament lub inny dokument ustalający sposób podziału majątku po śmierci osoby fizycznej (takiej jak właściciel nieruchomości), to majątek ten przejdzie w ręce spadkobiorców zgodnie z ustawą.

Według polskiego prawa mogą być spadkobiorcami: małżonek lub partner pozostający w stałym stosunku życiowym ze spadkodawca; dzieci oraz wnuki (w przypadku przedwcześnie zmarłego dziecka); rodzice oraz rodzeństwo; a także krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa – ciotki czy wujowie.

Jeśli jednak chodzi o dziedziczenie nieruchomości mieszkalnych należy pamiętać o tym, że istnieją pewne ograniczenia wynikające ze specyfiki takich właśnie dóbr. Na mocy art. 931 kodeks cywilny bowiem lokatorzy zajmujący dany lokal są uprawnieni do nabycia własności tego miejsca zamieszkania bez względu na fakt posiadanego tytułu prawnego. Oznacza to, że jeśli dana osoba mieszka w danym mieszkaniu od co najmniej 20 lat i nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ma prawo do nabycia tego miejsca na własność.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dziedziczenie nieruchomości może być obarczone podatkiem od spadku i darowizn. Wysokość opłaty uzależniona jest m.in. od wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę oraz stopnia pokrewieństwa między nim a jego spadkobiercami.

Dlatego też wiele osób decyduje się sporządzić testament – dokument określający sposób rozdziału majątku po śmierci. Pozwala on bowiem uniknąć sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzeństwem czy bliskimi krewnymi o przejęcie posiadanych dóbr materialnych (takich jak np.: nieruchomość).

Co ciekawe ustawowy porządek dziedziczenia można zmienić nawet bez pisania testamentów! Rozwiązaniem dla ludzi chorych bądź starszych mogą stać się umowy „na życie”, które muszą zostać zawarte przed notariuszem – taki akt notarialny stanowi dowód ustanowienia takiej umowy – przewidujące już teraz kto będzie jej beneficjentem po śmierci człowieka współtworzącego taką umowę.

Podsumowując, dziedziczenie nieruchomości to kwestia bardzo ważna dla wielu rodzin i może wpłynąć na ich przyszłość. Warto pamiętać o ustawowych zasadach dziedziczenia oraz ograniczeniach wynikających ze specyfiki danego typu dóbr – jak np.: lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych. Dlatego też warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem w celu uzyskania fachowej pomocy przy sporządzeniu testamentów bądź umowy „na życie”.

Wezwanie do działania: Zalecamy skorzystanie z usług notariusza w celu ustalenia dziedziców i sposobu przejścia domu po śmierci właściciela.

Link tag HTML: Estelle Fashion

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here