Ostatnia emerytura po śmierci przysługuje osobie, która była ubezpieczona w ZUS i zmarła przed nabyciem prawa do kolejnej emerytury lub renty. Należy się ona najbliższym członkom rodziny (małżonkowi, dzieciom) albo innej osobie uprawnionej na podstawie umowy spadkowej lub testamentu. W celu uzyskania informacji szczegółowych należy skontaktować się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo spadkowe

Komu należy się ostatnia emerytura po śmierci?

Prawo spadkowe jest jednym z najważniejszych dziedzin prawa, gdy mowa o przekazywaniu majątków po zmarłych. Jedną z kwestii, która budzi wiele pytań i wątpliwości dotyczy tego, komu należy się ostatnia emerytura osoby niebędącej już w stanie żywym.

Przede wszystkim warto podkreślić, że prawo do pobierania świadczenia emerytalnego kończy się ze dniem śmierci jego beneficjenta. Oznacza to więc brak możliwości kontynuowania korzystania przez inne osoby (np. małżonka czy dzieci) z tytułu pozostawionej nam na koncie kwoty.

Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją sytuacje odstępne – np., jeśli były partner albo współmałżonek zgromadził pewien określony staż pracy lub też posiada odpowiedni wiek i spełnione warunki formalne uprawniające go do ubiegania się o własną rentę bądź także część jej wysokości pomimo rozwiązanego wcześniej małażeństwa bądź innej formie relacji partnerskiej (np. konkubinatu).

Jeśli chodzi natomiast o kwestię samego konta bankowego oraz pieniędzy pozostało na nim – tu obowiązuje zupełnie inne podejście. W przypadku, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu, na mocy prawa spadkowego jej majątek zostaje podzielony pomiędzy najbliższą rodzinę (najczęściej dzieci lub małżonka) w określonych proporcjach.

Jeśli jednak testator odszedł po pozostawieniu swojej ostatniej woli – to wygląd sytuacji jest uzależniony od decyzji jakie przyjął i jaki dokonał podział majątków. Jeśli więc ktoś chce przekazać swój fundusz emerytalny np., konkretnej osobie – może założyć konta wspólne bądź też przepisać je jako darowiznę jeszcze przed śmiercią.

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, co warto robić by uniknąc takich pytań i ewentualnych problemów dla naszych bliskich po śmierci. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z usług specjalisty ds.sukcesji czy notariusza już teraz a także upewnienie się że posiadamy ważny testament który spełnia wymagania formalne oraz zostały zawarte tam wszystkie istotne informacje dotyczące naszej sytuacji finansowej oraz życiowej . Dzięki temu będziemy mieli pewność co do losu naszego dorobku również po tymczasem odebraniu nam możliwości korzystania z jego owoców.

Podsumowując: Ostatnia emerytura należy się tylko i wyłącznie osobie, która ją zgromadziła. Nie ma mowy o kontynuowaniu korzystania z niej przez inne osoby po śmierci beneficjenta. Jeśli chodzi natomiast o kwestię samego majątku – w przypadku braku testamentu rządzi nim prawo spadkowe, zaś jeżeli zostanie sporządzona taka dokumentacja to przekazujemy go wg własnej decyzji oraz preferencji do najbliższych bądź też innych uprawnionych osób lub instytucji (np. fundacji). Ważne by pamiętać że nasze ostatnie życzenie może mieć kluczowe znaczenie dla sytuacji materialnej pozostawionej przez nas rodzinny czy bliskich – warto więc zadbać już teraz aby jak najlepiej przygotować swoją finansowo-prawną kondycję na ewentualności tego typu .

Wezwanie do działania: Prosimy zainteresowanych o kontakt z ZUS w celu uzyskania informacji na temat przysługującej emerytury po śmierci. Link tagu HTML do strony internetowej ZUS-u: https://domnienachwilke.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here