Intercyza to umowa, która ma na celu ochronę majątkową pomiędzy partnerami w związku małżeńskim. Jednakże istnieją sytuacje, kiedy intercyza nie daje pełnej ochrony przed utratą majątku i warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem dokumentu.

Wspólne zadłużenia małżeńskie

Kiedy intercyza nie chroni?

Interesującą kwestią w kontekście małżeństwa są wspólne zadłużenia. Wiele par, decydując się na związek małżeński, podejmuje ważną decyzję o podziale majątku i uregulowaniu wszelkich spraw finansowych za pomocą intercyzy.

Intercyza to umowa między przyszłymi małżonkami regulująca prawa własnościowe każdego z nich oraz sposób rozliczenia wydatków ponoszonych przez stronę. Ustalenie takiej umowy może być bardzo korzystne dla obu partnerów – zapewnia ona bowiem pełny kontrol nad ich sytuacją finansową i pomaga uniknąć ewentualnych sporów wynikających ze spornych kwestii dotyczących pieniędzy.

Mimo tego warto pamiętać o tym, że nawet jeśli posiadamy podpisaną intercyzę regulującą nasze dziedzictwo lub nieruchomości przed ślubem, nie musimy mieć pewności co do jej skuteczności w przypadku wspólnych długów poślubnych.

Wspólne zadłużenie można określić jako dług powstały po zawarciu związku małżeńskiego przez jednego lub obydwoje partnerów. Może to obejmować różnego rodzaju kredyty bankowe czy też kart płatniczych oraz inne formy finansowania zakupionego mienia jak np.: samochodu czy mieszkania.

W takim przypadku intercyza może być nieskuteczna. W Polsce bowiem istnieje instytucja tzw. wspólności majątkowej, która mówi o tym, że po zawarciu związku małżeńskiego każdy z partnerów staje się właścicielem 50% całości majątku rodzinnego – wraz ze wszystkimi długami i zobowiązaniami finansowymi wynikającymi np.:z kredytów lub innych form finansowania zakupionych przedmiotów.

To oznacza, że nawet jeśli posiadamy podpisaną umowę regulującą naszą sytuację przed ślubem to nie chroni ona naszych pieniężnych interesów we wszelkich przypadkach dotyczących zadłużenia powstałego po zawarciu małżeństwa.

Jak unikać problematycznej sytuacji?

Rozwiązanie jest proste: należy uważać na sposób działania bankowych ofert oraz dokładnie sprawdzać ryzyko jakie ponosimy decydując się na ich skorzystanie.

Najlepiej wybrać propozycje charakteryzujące się najniższym kosztem całkowitym i bez zbędnych dodatkowych opłat czy ukrytych provizji – co więcej warto przemyśleć także opcję korzystania tylko jednego konta bankowego dla obydwojga partnerek.. Dzięki temu będziemy mieć pewność kontrolowania wydatków a co za tym idzie – unikniemy ewentualnych problemów związanych ze spłatą zadłużenia.

Warto również pamiętać o odpowiedniej komunikacji i jasnym ustaleniu kto ponosi jakie koszty oraz w przypadku braku możliwości spłaty długów, co będzie konsekwencją takiego stanu rzeczy. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasza sytuacja finansowa jest bezpieczna a wspólne zadłużenie nie stanie się dla nas powodem do sporów czy nawet rozwodu.

Podsumowanie

Choć intercyza to bardzo korzystny instrument regulujący prawa własnościowe małżeństwa , warto zdawać sobie sprawę z tego, że jej skuteczność może być ograniczona w przypadkach dotyczących wspólnych długów poślubnych. W celu uniknięcia potencjalnych problemów należy dokładnie przeanalizować ryzyko wynikające z każdej decyzji finansowej podjętej przez obydwoje partnera oraz zapewniając sobie kontrolę nad wszelkimi wydatkami podejmowanymi na czas trwania małżeństwa.

Wezwanie do działania: Gdy intercyza nie zawiera wszystkich kluczowych szczegółów dotyczących majątku i finansów, może nie zapewnić pełnej ochrony. W takim przypadku zaleca się skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych i sporządzeniu kompleksowej umowy przedślubnej.

Link tag HTML :
https://it-leaders.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here