Według zapowiedzi rządu, emerytury w Polsce mają wzrosnąć o 3% w 2023 roku. Jest to spowodowane m.in. inflacją oraz rosnącymi kosztami życia dla seniorów. Wzrost ten ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej polskich emerytów i rencistów.

Prognozy dotyczące wzrostu emerytur w 2023 roku

Według prognoz ekonomistów, emerytury w 2023 roku wzrosną o około 4%. To dobra wiadomość dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego oraz tych, którzy już są na nim. Jednakże należy pamiętać, że to tylko szacunki i wiele czynników może wpłynąć na końcowe wyniki.

Jednym z głównych powodów przewidywanego wzrostu jest rosnąca gospodarka kraju. Według raportu GUS za pierwszy kwartał tego roku PKB Polski wzrósł o ponad 5%, co pokazuje znakomitą kondycję finansową naszego kraju. Wraz ze stabilizacją sytuacji pandemicznej można spodziewać się dalszego rozwoju gospodarczego, co skutkować będzie większymi wpływami do budżetu państwa.

Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych jest inflacja. Mimo że w ostatnich latach nie notujemy dużych zmian cen (ostatnio oscylują one między poziomem -0,2% a +1%), to warto wspomnieć o tym aspekcie przy analizie prognoz dotyczących wysokości przyszłych rent i emerytur.

Warto jednak podkreślić jednocześnie fakt istotny z punktu widzenia seniorów – czyli koszt życia we współczesnej rzeczywistości. Wzrost cen w wielu sektorach, takich jak żywność czy paliwa może wpłynąć na sytuację finansową osób starszych, a co za tym idzie – na wysokość otrzymywanych przez nich świadczeń.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na emerytury jest wiek przejścia na emeryturę oraz staż pracy. Aktualnie obowiązujące przepisy zakładają wzrost wieku emerytalnego do 67 lat dla mężczyzn i kobiet (dla tych ostatnich stopniowo od 2019 roku) oraz wydłużenie okresów składkowych wymaganych do osiągnięcia uprawnień do renty lub emerytury z ZUS.

Podsumowując można powiedzieć, że prognozy dotyczące wzrostu świadczeń dla seniorów są pozytywne ale należy mieć również pewien dystans i traktować je jako szacunki podlegające zmianom zależnym od różnych czynników gospodarczych i społecznych. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć ile wyniosą przyszłe renty czy też pensje – jednakże już teraz warto zadbać o swoją sytuacje materialną poprzez np dodatkowe oszczędności lub korzystanie z produktów inwestycyjnych które pomogą nam zgromadzi uczciwe fundusze przed wejsciem w stan spoczynku zawodowego.

Warto więc dokonując planowania finansowego dla przyszłości, zwrócić uwagę na takie elementy jak wysokość swojego wynagrodzenia (a co za tym idzie – wpłacanych składek), staż pracy, ale również na koszt życia i potrzeby zdrowotne. Dzięki temu będzie można lepiej przygotować się do okresu emerytalnego oraz uniknąć niepotrzebnych niespodzianek finansowych w momencie kiedy najbardziej by nam one szkodziły.

Wezwanie do działania: Sprawdź informacje na stronie https://www.modaforte.pl/ w sprawie wzrostu emerytur w 2023 roku.

Link tag HTML: https://www.modaforte.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here