Wprowadzenie: W 2023 roku planowana jest waloryzacja kapitału początkowego. Zastanawiasz się, ile wyniesie ta waloryzacja? Oto odpowiedź na to pytanie.

Prognozowana waloryzacja kapitału początkowego w 2023 roku

Ile wyniesie waloryzacja kapitału początkowego w 2023 roku? To pytanie nurtuje wielu przedsiębiorców i inwestorów. Czy będą mogli liczyć na wzrost wartości swojego portfela, czy też powinni przygotować się na spadki?

Prognozy ekspertów pozostawiają wiele do życzenia. Wiele zależy od konkretnych warunków rynkowych oraz decyzji podejmowanych przez firmy. Jednakże można przewidzieć pewne trendy.

W ciągu ostatnich kilku lat rynek akcji rozwijał się dynamicznie, co wpłynęło pozytywnie na wartość większości portfeli inwestycyjnych. Niemniej jednak trudno oczekiwać kontynuacji takiego trendu bez przerwy – gospodarka działa cyklicznie i okresy hossy są nieuniknione zmianom nastawienia rządzących bankami centralnymi lub wydarzeń geopolitycznych.

Niektórzy eksperci prognozują stabilizację sytuacji gospodarczej w najbliższych latach, a nawet niewielkie spadki cen akcji ze względu m.inna podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne (tak było już np.w USA). Inni twierdzą jednak że polityka pieniężna będzie utrzymywana daleko poza punktem równowagi inflacyjnej i zaangażowanie w programach pomocowych dla firm będzie trwało jeszcze długo. Również w Polsce nie można wykluczyć takiej sytuacji, zależnie od stopnia rozwoju pandemii i efektywności stosowanych środków walki z nią.

W przypadku inwestycji w nieruchomości mieszkalne trend jest bardziej stabilny – według danych GUS ceny mieszkań rosły na przestrzeni ostatnich kilku lat o około 6-8% rocznie (w miastach) lub mniej więcej poziomie inflacji dla pozostałych lokalizacjach. Mimo to należy pamiętać, że rynek ten ma swoje specyficzne uwarunkowania oraz wymaga znacznych nakładów początkowych co może ograniczać dostępność potencjalnym inwestorom – zwłaszcza ze względu na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując: prognozowanie wyniku waloryzacji kapitału początkowego w 2023 roku jest skomplikowanym zadaniem i wiarygodne szacunki są możliwe tylko przy uwzględnieniu wielu czynników rynkowych, politycznych czy ekonomicznych.Zawsze istnieją również nieprzewidywalne zagrożenia np.w postaci wirusa SARS-CoV-2 albo kryzysem geopolitycznym ale warto jednak mieć pewną strategię działania która zapewni nam spokój umysłu nawet gdyby nasze plany się nie spełniły.Ważna jest cierpliwość i długoterminowe podejście do inwestycji – często to właśnie one przynoszą największe zyski.

Zachęcam do skorzystania z kalkulatora waloryzacji kapitału początkowego, który znajduje się na stronie https://www.akademiarozwojubiznesu.pl/. Umożliwi to łatwe i szybkie obliczenie wartości w 2023 roku. Proszę kliknąć tutaj: kalkulator waloryzacji kapitału początkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here