Po śmierci męża, jego małżonka lub inna osoba uprawniona może otrzymać z ZUS-em jednorazowe świadczenie pogrzebowe oraz rentę rodziną. Wysokość tych świadczeń uzależniona jest od okoliczności i przepisów obowiązujących w danej sytuacji.

Zasady przyznawania świadczenia z ZUS po śmierci męża

Ile się należy z ZUS po śmierci męża?

W przypadku utraty bliskiej osoby, nie tylko emocje są trudne do ogarnięcia. Często musimy zmierzyć się również z formalnościami i kwestiami finansowymi. Jeśli Twój mąż był ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to masz prawo ubiegać się o specjalne świadczenie.

Świadczenie pogrzebowe

Po pierwsze, możesz starać się o jednorazowe świadczenie pogrzebowe. Jest ono przyznawane na pokrycie kosztów organizacji ceremonii oraz zakupu urny lub grobu dla zmarłego małżonka. Wysokość tego wsparcia wynosi obecnie około 8 tysięcy złotych.

Aby skorzystać ze świadczenia, potrzebujesz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – fakturę za usługę funeralną oraz rachunek za zakup miejsca spoczynku twojego partnera życiowego.

Rentę rodziną

Jeśli Twój mąż opuszcza Cię jako emeryt lub rencista, istnieje szansa na uzyskanie renty rodzinnej po jego odejściu. Rentowa rodzina może przysługiwać osobom pozostającym w stałym kontakcie osobistym i materialnym ze zmarłą osobą przez co najmniej pięć lat przed jej odejściem – czyli Tobie, jako małżonce.

Wysokość renty zależy od wielu czynników, takich jak wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego twojego męża oraz okres ubezpieczenia. Co ważne – gdy przekroczysz określony próg dochodu (tzw. limit dobowy), to kwota otrzymywanej przez Ciebie renty zmniejsza się proporcjonalnie do nadwyżki ponad ten limit.

Świadczenie przedemerytalne

Kolejnym rodzajem wsparcia jest tzw. świadczenie przedemerytalne – przysługujące wdowom i wdowcom po partnerach życiowych w wieku poniżej sześćdziesięciu lat, którzy nie osiągnęli jeszcze wymaganego stażu pracy umożliwiającego uzyskanie własnej emerytury lub rencisty.

Jeśli Twój mąż był na etapie zbierania składków potrzebnych dla uzyskania uprawnienia do wcześniejszej emerytury albo już ją pobierał – masz prawo starać się o przyznanie tego typu wsparcia finansowego.

Podsumowanie

W przypadku utraty bliskiej osoby należy także podjąć kroki mające na celu ubieganie się o specjalistyczne wsparcie ze strony ZUS-u. Warto zapoznać się z regulaminami dotyczącymi poszczególnych form pomocy finansowej, a następnie zgłosić się do odpowiedniego oddziału ZUS-u, aby uzyskać potrzebne informacje.

Wszystkie powyższe świadczenia nie są ze sobą łączalne. Możesz ubiegać się tylko o jedną z nich lub kilka naraz – w zależności od Twojej sytuacji życiowej oraz okoliczności finansowych.

Wezwanie do działania: Skontaktuj się z ZUS w celu uzyskania informacji na temat wysokości należności po śmierci męża. Możesz również skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak BystroGlow – kliknij tutaj, aby przejść do ich strony internetowej: https://www.bystroglow.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here