W Polsce dziedziczenie jest uregulowane przez Kodeks cywilny. Zgodnie z nim, żona otrzymuje ¼ majątku po zmarłym mężu w przypadku braku dzieci oraz 1/8 w przypadku gdy są one obecne. Dzieci natomiast równo dzielą między siebie pozostałą część spadku (3/4 lub 7/8). Warto jednak pamiętać, że istnieją różne sposoby rozporządzenia swoim majątkiem za życia poprzez sporządzenie testamentu czy darowizn i mogą one wpłynąć na wysokość dziedzictwa dla poszczególnych osób.

Prawo spadkowe w Polsce – podstawowe zasady

Prawo spadkowe w Polsce – podstawowe zasady

Każdy, kto posiada majątek lub dziedziczy po bliskiej osobie wie, że prawo spadkowe reguluje przejście własności po śmierci. Jednym z najważniejszych zagadnień jest określenie tego, ile odziedziczy żona a ile dzieci.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym pierwszymi spadkobiercami są osoby należące do kręgu rodzinny (tzw. koligacji). W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek oraz dzieci – zarówno biologiczne jak i adoptowane. Jeśli taka sytuacja ma miejsce to mówimy o ustawowym dziale spadku.

W przypadku braku testamentu i innych dokumentów potwierdzających wolę umarłego co do przekazania jego dóbr pozostałe osoby ze szerszego kręgu rodziny nie będą miały prawa ubiegania się o udział w tym procesie.

Jeśli na przykląd zostaje tylko jedno dziecko jako jedyne żyjący członek rodziny danej osoby która przeszła na tamten świat to on będzie jej wyłącznym właścicielem wszystkich nabytych przez nią aktywów takich jak: nieruchomości czy samochody itp..

Natomiast gdy istnieje więcej niż jeden syn lub córka ich losy zmieniają się diametralnie bowiem każde dziecko automatyczni staje się współwłaścicielem majątku. Warto jednak wiedzieć, że spadek nie musi być dzielony równo między rodzeństwo.

Jeśli umarły pozostawił testament to sytuacja może wyglądać inaczej niż opisane powyżej przy ustawowym dziale spadku. Możliwe jest bowiem przekazanie części swojego majątku na rzecz osób trzecich lub jakiejś instytucji charytatywnej.

W takim przypadku osoba zapisana w testamencie ma prawo do otrzymania konkretnej kwoty pieniężnej bądź też nieruchomości a reszta mienia będzie rozdzielona według zasad ustalonych przez ustawę cywilną albo również zostało uwikłanych we wcześniejszą kwestię testamentową

Bardzo ważne jest także określenie wartości całego posiadającego życia dzieła po śmierci, ponieważ od tego uzalezniona się wysokość podatku od darowizn i spadków oraz ile zostanie faktycznie przejęte przez naszych bliskich czy krewnych – co pójdzie na ich koncie jako wydatek własny .

Podsumowanie

Prawo spadkowe reguluje wiele zagadnień dotyczących dziedziczenia po osobach które już tutaj nie są – stąd bardzo istotne by mieć choćby minimalną znajomość tych reguł gdy planujemy rozmowy ze specjalistami prawnymi czy też już w trakcie sporządzania testamentu.

Warto pamiętać, że małżonek oraz dzieci to najbliższe osoby z kręgu rodzinny – więc ich sytuacja jest zawsze szczególnie chroniona prawem i mają pierwszeństwo przy dziedziczeniu.

Ostatecznie ważne jest również określenie wartości całego posiadającego życia dzieła po śmierci, ponieważ od tego uzalezniona się wysokość podatku od darowizn i spadków oraz ile zostanie faktycznie przejęte przez naszych bliskich czy krewnych – co pójdzie na ich koncie jako wydatek własny .

Wezwanie do działania:
Prosimy o skonsultowanie się z prawnikiem w celu ustalenia dziedziczenia majątku. W razie potrzeby zapraszamy na stronę https://www.homefashion.com.pl/ gdzie można znaleźć profesjonalną pomoc prawna w zakresie spadkobrania.

Link tag HTML:
HomeFashion

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here