W Polsce istnieje możliwość doliczenia okresów wychowania dzieci do wieku 18 lat oraz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do emerytury. Za każde takie dziecko przysługuje dodatek w wysokości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie (2021 rok) równowartość około 525 złotych brutto miesięcznie.

Kto ma prawo do dodatku za dzieci w emeryturze?

Ile dolicza się do emerytury za dzieci? To pytanie nurtuje wiele osób planujących swoją przyszłość finansową. Czy w ogóle istnieje możliwość dodatkowego dorobienia do świadczenia z ZUS-u przez posiadanie potomstwa?

Okazuje się, że takie rozwiązanie jest dostępne dla niektórych grup społecznych. Jednakże warto mieć na uwadze pewne kwestie formalno-prawne.

Kto ma prawo do dodatku za dzieci w emeryturze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby mające prawo otrzymać tzw. „dodatek rodzinny” lub „świadczenie rodzicielskie” mogą liczyć na jego wpływ również po przejściu na emeryturę.

W przypadku pierwszej formy wsparcia materialnego mowa jest o kwocie pieniężnej przyznanej co miesiąc osobom opiekującym się dzieckiem (lub dziećmi) poniżej 18 roku życia bądź uczniów szkoły ponadpodstawowej powyżej tego wieku i utrzymywanych przez beneficjenta.

Natomiast druga forma pomocy to jednorazowe świadczenie udzielane matkom lub ojcóm niemowlaków oraz adopcyjnemu rodzicowi malucha – wysokość tej sumy uzależniona jest od pełnionych funkcji zawodowych i wynosi odpowiednio: 100% płacy minimalnej brutto dla pracowników wykonujących pracę na pełny etat lub 80% tej kwoty dla pozostałych rodzajów zatrudnienia.

Jak widać, nie jest to rozwiązanie skierowane do każdego. Z jednej strony trzeba spełnić określone kryteria formalne (posiadanie dziecka/dzieci i pobierania dodatku/świadczenia przed emeryturą), a z drugiej strony suma ta stanowi tylko niewielki uzupełniający wkład do ogólnego wynagrodzenia za lata pracy zawodowej.

Warto też podkreślić, że osoby będące już po przejściu na rentę bądź innego typu świadczenie socjalne (np. chorobowe) również mają prawo ubiegać się o taki bonus od państwa – jednakże wysokość sumy będzie uzależniona od ich aktualnego statusu społeczno-bytowego oraz innych czynników decydujących o przyznaniu wsparcia materialnego przez organ administracji publicznej odpowiedzialny za ten obszar działalności w kraju.

Podsumowanie

Mimo pewnych ograniczeń i wymogów stawianych beneficjentom, możliwość doliczenia kilkuset złotych miesięcznie do pensji emerytalnej dzięki posiadaniu dzieci czy korzystaniu ze specjalistycznych programów rządowych warto brać pod uwagę przy planowaniu swojej przyszłości finansowej. Oczywiście nie należy traktować tego jako głównego źródła dochodu ani zdawać się wyłącznie na państwowe wsparcie – warto inwestować w swoją edukację, zdobywać doświadczenie zawodowe i budować kapitał społeczny oraz kulturowy. Dzięki temu będzie można z pewnością cieszyć się godnym życiem po latach pracy i aktywności zawodowej.

Wezwanie do działania:

Aby dowiedzieć się, ile dolicza się do emerytury za dzieci, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.e-komers.pl/. Tam znajdziesz wiele informacji na temat świadczeń emerytalnych i rodzicielskich. Kliknij tutaj: https://www.e-komers.pl/ aby przejść bezpośrednio na stronę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here