W Polsce istnieje możliwość przysługiwania emerytury po zmarłym lub rozwiedzionym małżonku. Jednakże, warunki i wymagania do jej uzyskania są dokładnie określone przez ustawodawstwo. W przypadku rozwodu, wiele osób zadaje pytanie – czy żona (lub mąż) może otrzymać emeryturę po byłym partnerze? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, w tym czasu trwania małżeństwa oraz sytuacji finansowej obydwu stron.

Zasady przyznawania emerytury po zmarłym małżonku

Czy żona po rozwodzie może dostać emeryturę po mężu? To pytanie, które często zadają sobie osoby zainteresowane tematem. Zasady przyznawania emerytury po zmarłym małżonku są skomplikowane i wymagają dogłębnej wiedzy na temat prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że prawo do świadczenia z tytułu straty osoby najbliższej przysługującej osobie pozostawionej przez niego dożywotnio bądź czasowo wygasa w momencie zawarcia kolejnego małżeństwa lub ustanowienia stosunku partnerskiego. Oznacza to, że jeśli żona owdowiała ponownie się zaślubia lub zostanie partnerką konkubentem innej osoby, utraci prawo do pobierania świadczenia.

Jeśli jednak kobieta jest już rozwódką albo sama straciła status małżonka ze względów formalno-prawnych (np. unieważnienie), a jej były mąż umrze przed nią – będzie mogła ubiegać się o rentę rodzinna czy też tzw. renta wdowiecka.
Warto podkreślić również fakt istnienia różnic między poszczególnymi systemami ubezpieczeń społecznych oferowanymi przez państwa czlonkowskie Unii Europejskiej a także Norwegię Szwajcarzę. W niektórych z nich, na przykład w Polsce czy Niemczech renta wdowiecka przysługuje tylko tym osobom, które pozostawały w małżeństwie lub były partnerami konkubentami osoby ubezpieczonej przez określony czas.

W innych państwach taki wymóg może być zniesiony bądź zmniejszony (np. Irlandia), co oznacza że odsetek osób uprawnionych do świadczenia jest większy niż tam gdzie obowiązuje rygorystyczny warunek stażu małżeńskiego.
Zdarza się również sytuacja gdy dana osoba posiada dwie emerytury po mężu – jedną wynikającą z prawa polskiego a drugą np.niemieckiej i to właśnie ta kwestia staje sie istotna przy ubieganiu się o danego typu świadczenie .

Należy jednak pamiętać, że każde państwo reguluje ten temat samodzielnie i dlatego warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką systemów poszczególnych krajów przed podjęciem decyzji dotyczącej międzymiasteczkowego zamieszkania oraz ewentualnego pobytu za granicą .

Podsumowując: żona rozwódka lub formalnie rozwiązany współmałżonek mogła będzie dostawać rente rodzinne albo wdowiecką jeśli jej były mąż umrze przed nią , ale należy uwazac na zasadę wygaśnięcia prawa do świadczenia w przypadku zawarcia kolejnego małżeństwa czy też ustanowienia innej formy współżycia. Warto również zapoznać się ze specyfiką systemów ubezpieczeń społecznych różnych państw, ponieważ każdy kraj reguluje ten temat na własny sposób i może wprowadzać odmienne wymogi dotyczące stażu małżeńskiego lub partnerstwa konkubentowskiego – co będzie skutkować uzyskaniem bądź utratą uprawnienia do danego typu świadczenia po mężu.

Wezwanie do działania: Jeśli masz pytanie dotyczące prawa emerytalnego, skontaktuj się z Urzędem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz zadzwonić pod numer infolinii 801 400 232 lub odwiedzić stronę internetową ZUS-u.

Link tag HTML: FastCars

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here