Rozdzielność majątkowa po śmierci jednego z małżonków może wpłynąć na dziedziczenie jego emerytury. Warto w tym kontekście poznać szczegóły dotyczące prawa do spadku oraz przepisów regulujących dziedziczenie emerytur.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury po zmarłym małżonku

Czy mając rozdzielność majątkową po śmierci jednego z małżonków dziedziczy się jego emeryturę? To pytanie, które wielu ludzi zadaje sobie w momencie, gdy tracą swojego bliskiego. Rozwiązanie takiej sytuacji nie jest proste i wymaga odpowiedniej wiedzy na temat prawa spadkowego oraz przepisów dotyczących emerytur.

Rozpoczynając od podstawy – co to jest rozdzielność majątkowa? Jest to umowa pomiędzy małżonkami regulująca ich wzajemne stosunki finansowe. W przypadku jej istnienia każde z nich posiada odrębny majątek, a dochody są dzielone proporcjonalnie do posiadanych przez siebie wartości materialnych. Takie rozwiązanie zapewnia uniezależnienie finansowe obu stron oraz uchronienie przed ewentualnymi długami lub karami pieniężnymi jednej ze stron.

W momencie śmierci jednego z małżonków ważna staje się kwestia dziedziczenia jego dorobku życia. Tutaj właśnie mogą pojawić się problemy i komplikacje prawne jeśli chodzi o uzyskanie dostępu do emerytury osoby już nieżyjącej.

Jeśli mamy do czynienia ze wspólnością ustawowym (czyli brak jakichkolwiek umów międzymałżeńskich), cały dorobek zostawiony przez osobę niestety zostaje przekazany na rzecz państwa. W takiej sytuacji, dziedziczenie emerytury nie jest możliwe i świadczenia te pozostają jedynie w gestii urzędu.

Inaczej wygląda sprawa jeśli między małżonkami istniała umowa o rozdzielności majątkowej. Tutaj każdy z nich posiada swoje indywidualne dochody oraz wartości materialne, co daje szansę na zachowanie tych dóbr po śmierci partnera lub partnerki.

W przypadku osoby posiadającej status rencisty lub emeryta ważną rolę odgrywają decyzje podejmowane jeszcze za życia przez nią samego bądź jej współmałżonka. Jeśli ustawowo nabyte prawa do emerytury zostały już podzielone pomiędzy obydwie strony (np.: poprzez zawarcie stosownej umowy), to po zgonie danego człowieka jego część udziału nadal będzie mu przysługiwać bez względu na fakt jego nieobecności fizycznej.

Należy jednak pamiętać, żeby skonsultować się w tym zakresie ze specjalistą – adwokatem lub notariuszem zajmującym się sprawami spadkowymi i rodzinnymi – ponieważ wiele tutaj może zależeć od konkretnych okoliczności danej sytuacji np: treści sporządzonej wcześniej umowy czy też liczbie dzieci wynikającym ze wspólnego zgłoszenia w urzędzie.

Podsumowując, mając rozdzielność majątkową po śmierci jednego z małżonków dziedziczenie emerytury jest możliwe. Warto jednak dokładnie przeanalizować wcześniejsze decyzje podejmowane przez osoby i skonsultować się ze specjalistami, aby uniknąć nieporozumień czy też utraty potencjalnych korzyści finansowych.

Zgodnie z polskim prawem, przy rozdzielności majątkowej po śmierci jednego z małżonków emerytura przysługuje wyłącznie spadkobiercy tego małżonka. Zachęcam do skorzystania ze źródła informacji na temat motoryzacji – https://www.driversclub.pl/.

Drivers Club

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here