Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia finansowego, którą otrzymują osoby pozostające bez pracy. Jednym z pytań, które często pojawiają się w kontekście tego świadczenia jest kwestia jego wpływu na staż pracy. Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do okresu przepracowanego czasu? Oto odpowiedź na to pytanie.

Zasiłek dla bezrobotnych a staż pracy – różnice i podobieństwa

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z podstawowych świadczeń, które przysługują osobom pozostającym bez pracy. Jego wysokość wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest przyznawany na okres od trzech miesięcy do dwóch lat. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, czy pobieranie tego świadczenia wpływa na długość ich stażu pracy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić czym tak naprawdę jest staż pracy. Stażem nazywamy czas spędzony przez pracownika u danego pracodawcy lub kilku kolejnych przedsiębiorstwach w ramach swojego zawodu lub branży. Jest on liczbą dni roboczych liczonymi od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności zawodowej a kończącymi się ostatnim dniem opuszczenia miejsca zatrudnienia.

Warto pamiętać o tym, że każdy rodzaj umowy o pracę (np.: umowa o dzieło) generuje pewien okres składający się ze wspomnianych wcześniej dni roboczych oraz odpowiadających im godzin (8h/dzień). W przypadku przerwy w miejscu dotychczasowego zatrudnienia np.: zwolnień lekarskich stanowi ona częściowe potraktowanie jako cała nieprzerwanie przepracowany kalendarzowy czas.

Wracając do zasiłku dla bezrobotnych, trzeba powiedzieć, że nie wpływa on na długość stażu pracy. Oznacza to, że osoby pobierające ten świadczenie nadal muszą spełnić wymagania dotyczące okresów składkowych potrzebnych do uzyskania prawa do emerytury lub renty. Innymi słowy – nawet jeśli jesteśmy bezrobotnymi i otrzymujemy zasiłek przez kilka miesięcy bądź lat – nasz staż pracy pozostaje taki sam jakbyśmy pracowali w tym czasie.

Jest jednak pewna subtelność odnośnie kwestii łączenia różnego rodzaju umów o pracę w celu uzupełnienia okresów składkowych – tu warto pamiętać aby stosować się dokładnie co wynika ze sztywnych przepisów zawartych w polskim prawie oraz wyjaśniających go aktach wykonawczych które są dostępne np.: na stronach internetowych zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Podsumowując: choć wiele osób myli pojęcia „staż” i „okres pobierania zasiłu”, faktem jest że jedno drugiego nie podlega. Pobieranie wsparcia finansowego ze strony państwa niczego nam tutaj nie zmieni a przyjmuje raczej charakter zapomogi niż rzeczywistego zarabiania pieniędzy za swoją ciężką pracę. To, co z kolei wpływa na nasz staż pracy to faktyczny czas spędzony w danym miejscu pracy lub przy wykonywaniu danej usługi dla pracodawcy. Dlatego też warto pamiętać o tym, żeby dokładnie liczyć swoje dni robocze i godziny oraz starannie łączyć różnego rodzaju umowy w celu uzupełnienia okresów składkowych potrzebnych do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych.

Miejmy nadzieję, że powyższe informacje pozwolą Państwu lepiej zrozumieć kwestię długości stażu pracy oraz udzielają odpowiedzi na pytanie czy pobieranie zasiłu ma tutaj jakikolwiek wpływ – nawet negatywny!

Wezwanie do działania:

W celu uzyskania informacji na temat wliczenia zasiłku dla bezrobotnych do stażu pracy, prosimy o kontakt z Państwa doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym. Można również odwiedzić stronę internetową https://www.contador.pl/ i skorzystać z dostępnych tam materiałów dotyczących tego zagadnienia.

Link tag HTML :

https://www.contador.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here