Na zasiłku rehabilitacyjnym nie przysługuje 14 emerytura. Jest to dodatek, który otrzymują wyłącznie osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe.

Czy na zasiłku rehabilitacyjnym należy się 14 emerytura?

Czy na zasiłku rehabilitacyjnym należy się 14 emerytura?

Pytanie to często pojawia się wśród osób, które otrzymują zasiłek rehabilitacyjny. Czy mają one prawo do dodatkowej pensji w postaci tzw. 14 emerytury? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i wymaga dokładnego rozważenia kilku kwestii.

Na początek warto wyjaśnić, czym właściwie jest zasiłek rehabilitacyjny oraz jakie są jego warunki uzyskania. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (ustawa ta reguluje również przyznanie tego typu wsparcia), osoby posiadające orzeczenie lekarza specjalisty mogą ubiegać się o taką formę pomocy finansowej.

Zasady przyznawania tego świadczenia określa Kodeks pracy – aby móc starać się o ten rodzaj wsparcia, trzeba być pracownikiem lub osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą i mieć ustalone przez lekarza ograniczenia zdrowotne uniemożliwiające podjęcie pełnej aktywności zawodowej.

W przypadku pobierania renty lub innych stałych dochodów ze względów zdrowotnych także możliwe jest ubieganie się ówczesnego zwrotu kosztów założenia czy konserwacji urządzeń ortopedycznych a nawet refundacji biletoẇ pociagowych czy samochodowych w przypadku konieczności podróży do specjalisty.

A teraz wracając do meritum – czy osoby otrzymujące zasiłek rehabilitacyjny mają prawo ubiegać się o 14 emeryturę? W tym miejscu warto przypomnieć, czym właściwie jest ta forma świadczenia. Jest to dodatkowa pensja, którą przyznaje państwo osobom pobierającym renty lub emerytury. Jej wysokość wynosi obecnie około jednej trzynastej minimalnego wynagrodzenia za pracę i co roku ulega zmianie.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, aby móc skorzystać z 14 emerytury należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba mieć ustalone prawo do pobierania renty lub emerytury (w przypadku osób niepełnosprawnych może być to również wcześniejsza pomoc społeczna), a także znajdować się na utrzymaniu swojej rodziny bądź opiekunów.

Niestety dla wielu osób korzystających ze wsparcia finansowego w postaci zasiłku rehabilitacyjnego niewiele tu miejsca na pozytywną odpowiedź – bowiem taka grupa beneficjentów nie ma możliwości uzyskania dodatkowej pensji od państwa.

Warto jednak podkreślić fakt istnienia innych form pomocy finansowej dla takich osób – mogą one starań się np.o bezzwrotną pożyczkę na zakup sprzętu medycznego czy dofinansowanie kosztów leczenia.

Podsumowując, osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny nie mają prawa ubiegać się o 14 emeryturę. Jest to forma świadczenia przyznawana wyłącznie osobom posiadającym prawo do renty lub emerytury i znajdujących się w określonej sytuacji rodzinnej bądź życiowej.

Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele innych form pomocy finansowej dla osób ze znaczącymi ograniczeniami zdrowotnymi – warto więc zapoznać się bliżej z tym tematem oraz skorzystać z dostępnych możliwości wsparcia.

Wezwanie do działania: Aby uzyskać informacje na temat 14 emerytury przyznawanej osobom pobierającym zasiłek rehabilitacyjny, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub odwiedź stronę internetową ZUS-u.

Link tagu HTML do strony Biblioteki Edukacji Narodowej: https://www.biblioteka.edu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here