Temat emerytur jest jednym z najważniejszych w dzisiejszym społeczeństwie, szczególnie ze względu na starzejącą się populację. Wiele osób pyta się czy każdy dostanie emeryturę i jak wygląda system emerytalny w Polsce.

Wpływ długości okresu pracy na emeryturę

Czy każdy dostanie emeryturę?

Emerytura to dla wielu z nas temat, który budzi wiele emocji i obaw. W końcu jest to moment w życiu, kiedy przestajemy pracować zawodowo i korzystamy z oszczędności zgromadzonych przez lata pracy. Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie stabilnej sytuacji finansowej po przejściu na emeryturę jest odpowiednie planowanie długości okresu pracy.

Długość okresu pracy ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej emerytury. Im więcej lat pracujemy, tym większa będzie kwota świadczenia przyznana nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Istotne znaczenie mają również zarobki uzyskane podczas całego naszego życia zawodowego oraz system ubezpieczeń społecznych panujący w kraju.

W Polsce minimalna wymagana liczba lat składkowych wynosi 25 – oznacza to tyle, że aby mieć prawo do pobierania pełnego świadczenia musimy odpracować co najmniej jedną czwartą czasów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dla osób urodzonych przed rokiem 1949 ta granica była niższa: wynosiła ona kolejno: piętnaście lub dwadzieścia jeden lat.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły – np. osoby, które pracowały w trudnych warunkach (np. na wysokości lub związanych ze szkodliwymi czynnikami), mogą przystąpić do emerytury wcześniej niż wynikałoby to z ogólnych wymagań dotyczących wieku i stażu pracy.

Z drugiej strony, im dłużej będziemy pracować poza minimalnym okresem składkowym, tym wyższe będzie nasze świadczenie emerytalne – co oznacza większy komfort życia po przejściu na emeryturę.

Ważny jest tutaj jednak fakt, że nie każdy może sobie pozwolić na takie rozwiązanie: kwestia zdrowotna czy ciężkie warunki pracy czasem sprawiają bowiem konieczność przerwania aktywności zawodowej przed upływem 35 lat od pierwszego opłacenia składki ZUS-owskiej.

Nie można również zapominać o możliwości inwestowania pieniędzy w ramach III filaru systemów ubezpieczeń społecznych – korzystając z funduszu prywatnego czy indywidualnego konta osobistego mamy szansę poprawić swoją sytuacje finansową zarówno podczas pracy jak i już będąc na emeryturze.

Podsumowanie

Długotrwałe planowanie swojej kariery zawodowej oraz umiejętność podejmowania decyzji finansowych mają kluczowe znaczenie dla stabilnej sytuacji materialnej przez całe życie – w tym również na emeryturze. Dlatego warto zastanowić się już dzisiaj, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zapewnić sobie i naszej rodzinie przyszłość bez zbędnych niepokojów.

Wezwanie do działania: Sprawdź, czy jesteś zabezpieczony na przyszłość i masz zapewnioną emeryturę! Odwiedź stronę https://www.manbel.pl/ już teraz.

Link tag HTML :

https://www.manbel.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here