Spadkobierca po rozwodzie to osoba, która dziedziczy majątek zmarłego małżonka. W przypadku rozwodu dochodzi do rozdzielenia majątku między byłymi małżonkami, ale jeśli jeden z nich umiera bez sporządzenia testamentu, spadek przypada ich dzieciom lub innym krewnym w linii prostej.

Jakie prawa mają spadkobiercy po rozwodzie?

Kto jest spadkobiercą po rozwodzie? To pytanie często zadawane przez osoby, które przechodzą przez ten trudny czas. Rozwód to nie tylko emocjonalna trauma dla małżonków, ale także proces prawny związany z podziałem majątku i innych kwestii finansowych. Jednym z ważniejszych aspektów rozdzielności majątkowej w przypadku rozwodu są prawa spadkobierców.

W Polsce obowiązuje tzw. ustawowy system dziedziczenia, co oznacza, że jeśli dana osoba umiera bez testamentu lub darowizn na rzecz konkretnej osoby lub instytucji – jej majątek przekazywany jest według ściśle określonych reguł ustawy o dziedziczeniu i testamencie.

W sytuacji gdy jeden ze współmałżonków umrze przed rozwodem a drugi zostaje jego jedynym spadkobiercą – mamy do czynienia ze specjalną formą zachowania się przyjętą w kodeksie cywilnym nazywanego „przekroczenie granicy między życiem a śmierci”. W takim przypadku byłby on właśnie tym osobom będącej właścicielem całego dorobku pozostawionego przez poprzedniego małżonka oraz wszystkiego tego co będzie zostało zaprojektowane później (np.: odsetki bankowe).

Jednakże gdy dochodzi do orzeczenia wyrokiem sądu rozwodu – sytuacja zmienia się. Wtedy spadkobiercami zmarłego małżonka są już tylko dzieci, rodzice lub rodzeństwo zmarłego oraz inna bliska mu osoba w przypadku braku powyższych krewnych.

Warto jednak pamiętać o tym, że ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia innego dziedzica niż ten wynikający ze standardowych reguł ustawowych poprzez sporządzenie testamentu na jego rzecz jeszcze za życia. Dlatego też warto rozważyć takie rozwiązanie przy planowaniu swojego majątku i zapewnieniu odpowiedniego świadczenia dla najbliższej rodziny czy partnera życiowego.

Przy okazji orzekania rozwodu dochodzi także do podziału masy majątkowej między byłymi małżonkami a to właśnie ta część masy będzie stanowiła przedmiot dziedziczenia po jednym z nich w razie ich śmierci. Podział taki może odbywać się na dwa sposoby: drogą ugody zawartej przez strony postępowania albo decyzją sądu (w przypadku gdy nie zostaną one osiągnięte).

Jeśli chodzi o udziały w dzielonej masie majątkowej – mogą być one ustalane według różnych kryteriów np.: wysokości wkładów każdego współmałzonka do dorobku materialnego lub ilości czas jaka została przepracowana przez każdego z nich. Warto pamiętać, że podział taki może zostać dokonany tylko wtedy, gdy para małżeńska posiadała wspólną własność.

W przypadku rozwodu warto również zwrócić uwagę na kwestie alimentacyjne – czyli świadczenia pieniężne przysługujące jednej ze stron postępowania (zazwyczaj matce) za utrzymanie dziecka lub dzieci wynikających z poprzedniego małżeństwa.

Jeśli dojdzie do śmierci osoby płacącej alimenty – ich obowiązek nie wygasa i nadal będą one musiały być opłacane przez spadkobierców po tej osobie a więc także przez byłego partnera życiowego. Dlatego też umowy dotyczące takich rozwiązań mogą stanowić ważny element procesu rozwodowego.

Podsumowując – prawa spadkowe po rozwodzie są ściśle uregulowane w polskim prawie cywilnym i ustawach dziedziczeniu oraz testamentowej . Osoba przeżywająca trudną sytuacje emocjonalną powinna jednak mieć na względzie różnego rodzaju aspekty finansowe wiążace się tego typu decyzją np.: podział majątku między byłe małżonki , wsparcie dla dzieci czy możliwość sporządzenia testament to zagwarantowania odpowiednich środków swojej rodzinny lub bliskiej osobom nawet jeśli już sami jej nie będzie.

Zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii prawnej w celu ustalenia spadkobierców po rozwodzie. Proszę kliknąć na poniższy link, aby uzyskać więcej informacji:
https://www.nacomito.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here