Wprowadzenie: Kiedy 15 emerytura zostanie wprowadzona w roku 2023?

Zasady przyznawania 15 emerytury w Polsce

Kiedy 15 emerytura w 2023 roku?

W Polsce, jak i wielu innych krajach na świecie, wiek emerytalny wynosi zazwyczaj około 65 lat. Jednakże, dla niektórych osób praca do późnej starości jest po prostu niemożliwa lub bardzo trudna ze względu na problemy zdrowotne czy brak sił fizycznych.

Dlatego też rząd polski wprowadził tzw. „piętnastkę” – dodatkową jednorazową premię pieniężną przyznawaną seniorom co pięć lat od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego (czyli aktualnie od ukończenia przez nich 65. roku życia).

Zasady przyznawania tej specjalnej nagrody są następstwem kilku różnych czynników takich jak czas pracy oraz staż pracy osoby ubiegającej się o piętnastkę.

Aby uzyskać prawo do otrzymania tego wsparcia finansowego należy spełnić kilka wymagań dotyczących naszego przeszłości zawodowej:

– W pierwszej kolejności potrzebujemy mieć ustalony tytułem prawym zwrot składki rentowych za każdy miesiąc poprzedzający rok podjętych działań zmierzających do wykorzystania możliwości nabycia prawa do świadczeń przedwcześnie.
– Kolejnym warunkiem jest posiadanie minimum siedmiokrotnie mniejszych dochodów niż minimalna krajowa, na dzień składania wniosku o przyznanie piętnastki.
– W przypadku kobiet po 60 roku życia oraz mężczyzn po 65 roku życia wymagany jest staż pracy wynoszący minimum dziesięć lat.

Warto zaznaczyć, że osoby które uzyskały prawo do wcześniejszej emerytury nie mogą ubiegać się o dodatkową nagrodę w postaci „piętnastki”.

Kiedy więc możemy spodziewać się kolejnej edycji tego wsparcia finansowego? Według planów rządu Polskiego następny termin przypada na rok 2023. Oczywiście wszystko może ulec zmianom ze względów politycznych czy gospodarczych ale tak jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – to właśnie taka propozycja będzie przedstawiona parlamentowi podczas rozpatrywania budżetu państwa w najbliższych latach.

Jak wykorzystać środki z „piętnastki”? Zgodnie z regulaminem można je przeznaczyć na dowolny cel np: zakup leków lub suplementy diety dla seniora, remont mieszkania albo opłaty za energię elektryczną i gazową. Co ważne warto pamiętać aby dokładnie sprawdzić warunki i ograniczenia dotyczace poszczególnych wydatków gdy korzystamy ze wsparcia finansowego oferowanego przez Państwo.

Podsumowując, piętnastka to dodatkowe wsparcie dla seniorów w Polsce. Aby otrzymać tą jednorazową nagrodę pieniężną należy spełnić kilka wymagań dotyczących naszej przeszłości zawodowej oraz mieć ustalony tytułem prawym zwrot składki rentowych za każdy miesiąc poprzedzający rok podjętych działań zmierzających do wykorzystania możliwości nabycia prawa do świadczeń przedwcześnie. Niestety na chwil obecną nie mamy informacji czy kolejna edycja „piętnastki” zostanie wprowadzona wcześniej niż zaplanowano (2023). Jednakże osoby które uzyskały już prawo do wcześniejszej emerytury nie mogą ubiegać się o dodatkowy bonus finansowy jakim jest właśnie ta specjalna premia „pietnastka”.

Wezwanie do działania:
Sprawdź, kiedy zostanie wprowadzona 15 emerytura w 2023 roku! Szczegóły na stronie https://www.filtrbiznesu.pl/.

Link tag HTML:
https://www.filtrbiznesu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here