Jak wygląda system edukacji w Anglii?

Jak wygląda system edukacji w Anglii?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa brytyjski system edukacyjny? Wielu ludzi jest ciekawych różnic między polskim a angielskim sposobem nauczania. W tym artykule dowiesz się więcej o tym, jak wygląda System Edukacji w Anglii.

Podstawowe informacje o szkolnictwie w Anglii

Szkoła podstawowa (Primary School) to pierwszy etap nauki dla dzieci od 5 do 11 lat. Nauka obejmuje podstawy matematyki, języka angielskiego oraz innych przedmiotów takich jak geografia i historia.

Egzaminy po szkole podstawowej

Po ukończeniu Primary School uczniowie zdają egzamin nazywany Key Stage Two SATs. Jest to test oceniający ich umiejętności z zakresu czytania, pisania i matematyki. Wyniki tego egzaminu mają wpływ na późniejsze przyjęcie do kolejnej szkoły – Secondary School.

Secondary school – klasy I-III (Years 7-9)</h4

Kiedy dzieci kończą Szkołę Podstawową, przechodzą do Secondary School. Pierwsze trzy lata nauki to klasy I-III (Years 7-9). W tym okresie uczniowie mają obowiązek uczyć się takich przedmiotów jak matematyka, angielski, nauki przyrodnicze i społeczne.

GCSE – egzaminy końcowe

Po ukończeniu klasy III w Secondary School uczniowie zdają egzamin GCSE (General Certificate of Secondary Education) z kilku wybranych przez siebie przedmiotów. Wyniki tych testów są bardzo ważne dla ich dalszej ścieżki edukacyjnej.

Kolejny etap: Sixth Form College lub Further Education College

Po ukończeniu Szkoły Średniej istnieje możliwość kontynuacji nauki na poziomie college’u. Istnieją dwa rodzaje college’ów: Sixth Form Colleges oraz Further Education Colleges.

Sixth Form College

Sixth form colleges oferują kursy A-levels, które są odpowiednikiem polskiej matury rozszerzonej. Uczniowie mogą wybrać kilka przedmiotów do studiowania przez kolejne dwie lata szkolne.

Egzamin A-levels jako kwalifikacja uniwersytecka

Po zakończeniu kursu A-level można przystępować do egzaminu nazywanego również „A-level”. Jest to egzamin końcowy, który decyduje o przyjęciu na uniwersytet. Wyniki A-levels mają ogromne znaczenie dla przyszłej kariery akademickiej ucznia.

Further Education College

W Further Education Colleges studenci mogą kontynuować naukę różnych przedmiotów w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub zdobycia nowych umiejętności.

Kursy BTEC i NVQ jako alternatywa

W tych college’ach oferowane są również kursy BTEC (Business and Technology Educational Council) oraz NVQ (National Vocational Qualification), które koncentrują się bardziej na praktycznych umiejętnościach i specjalizacjach zawodowych.

Jak wyglądają stypendia?

Brytyjski system edukacyjny oferuje wiele możliwości finansowania nauki poprzez stypendia. Stypendium może być przyznane ze względu na doskonałe wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy artystyczne, a także z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

Scholarships – najwyższe formy wsparcia finansowego

Najbardziej prestiżowymi formami wsparcia są Scholarships. Są one przeznaczone dla uczniów z najlepszymi wynikami szkolnymi oraz dużym potencjałem akademickim. Otrzymując takie stypendium, uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki na najlepszych uniwersytetach w kraju.

Bursaries – wsparcie dla osób o trudnej sytuacji materialnej

Osoby pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą ubiegać się o Bursaries. Są one przyznawane w celu pomocy finansowej uczniom, którzy nie są w stanie pokryć kosztów edukacji sami.

Poziomy szkół wyższych: Undergraduate i Postgraduate

Kiedy studenci ukończą Sixth Form College lub Further Education College, mogą aplikować do szkół wyższych (Higher Education). Istnieją dwa główne poziomy kształcenia na tym etapie: undergraduate i postgraduate.

Undergraduate – licencjat

Studenci zdają egzaminy końcowe zwane „exams” oraz oddają prace dyplomowe aby uzyskać tytuł licencjacki (Bachelor’s Degree).

Postgraduate – magister czy doktor?

Dla tych studentów, którzy chcieliby kontynuować swoje badania naukowe istnieje możliwość podjęcia studiów mag

Zachęcam do zapoznania się z systemem edukacji w Anglii na stronie https://www.legano.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here