Aby obliczyć ile lat pracy posiadasz, należy wziąć pod uwagę datę rozpoczęcia zatrudnienia oraz aktualną datę. Następnie odejmujemy rok rozpoczęcia od roku bieżącego i otrzymaną wartość uzupełniamy o miesiące i dni przepracowane w danym roku.

5 sposobów na obliczenie stażu pracy

Obliczenie stażu pracy może być ważne z wielu powodów, takich jak ustalenie prawa do emerytury lub określenie wysokości wynagrodzenia za pracę. W Polsce istnieją różne sposoby na obliczenie czasu pracy i każdy z nich ma swoje własne wymagania.

1. Karta Pracy

Jednym ze sposobów na obliczenie stażu pracy jest posiadanie karty pracy, która zawiera informacje o wszystkich miejscach zatrudnienia oraz daty rozpoczęcia i końca danego stanowiska. Dzięki temu można łatwo policzyć ilość lat spędzonych w danej firmie lub branży.

2. Umowy o pracę

Kolejnym sposobem jest analiza umów o pracę podpisanych przez osobę ubiegającą się o wyznaczone świadczenia socjalne czy też rentowe bądź emerytalnego.Ważny jest tutaj fakt że osoba taka musiała przepracować minimum 6 miesięcy bez względu na to ile razy zmieniła miejsce swojej działalności zarobkowej.

3.Książeczka Wojskowa

Osoby które odbyły służb wojskową mogą również skorzystać ze specjalnej książki wojskowej ,która pozwala im doliczyć do staż uzupełniających lata subordynacji .Warto jednak pamietać aby mieć ją aktualną gdy chcemy korzystać jej jako dokumentacyjnego potwierdzenia naszej pracy.

4. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia osobom zatrudnionym w Polsce na monitorowanie swojego stażu pracy poprzez platformę internetową e-ZLA .Wystarczy założyć konto i skorzystać z systematycznie aktualizowanej bazy danych ,która zawiera informacje o naszych wpłatach oraz czasie spędzanym w danym miejscu.

5.Wykaz przeszedłu

Ostatnim sposobem jest uzyskanie wykazu przepracowanego okresów od pracodawcy lub podwykonawcy dla którego dana osoba wykonywała czynności zarobkowe.Warto jednak pamietać aby takowy dokument był wystarczająco precyzyjny, żeby nie było problemów przy jego interpretacji przez instytucję odpowiedzialną za rozliczenie świadczeń socjalno-bytowych.

Podsumowując, istnieje wiele sposobów na obliczenie stażu pracy i każdy może być stosowany indywidualnie. Bez względu jednak na to, który sposób zostanie wybrany warto zadbać o dobre dokumentowanie własnej historii zawodowej już dziś – by mieć pewność co do swojej sytuacji emerytalnej czy też rentowej jutro.

Wezwanie do działania:
Aby obliczyć ile lat pracy posiadasz, skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronie https://www.baseprofit.pl/kalkulatory/ile-lat-pracy/. Wystarczy wprowadzić dane dotyczące okresów zatrudnienia i program automatycznie wyliczy Twój staż pracy.

Link tag HTML: BaseProfit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here