W Polsce minimalny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby uzyskać najniższą emeryturę, konieczne jest ukończenie co najmniej 20-letniego okresu składkowego w ZUS oraz osiągnięcie wymaganego stażu pracy. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub prowadzących działalność gospodarczą, minimalna liczba miesięcy objętych opłacaniem składek to odpowiednio 300 lub 240 miesięcy.

Minimalny wiek emerytalny a staż pracy – ile lat potrzeba?

Ile trzeba mieć lat pracy do najniższej emerytury?

Minimalny wiek emerytalny a staż pracy – ile lat potrzeba? To pytanie nurtuje wielu Polaków, którzy myślą o swojej przyszłości. W Polsce minimalna wysokość emerytury wynosi obecnie 1200 złotych miesięcznie, co stanowi kwotę poniżej minimum socjalnego. Aby osiągnąć tak niski poziom świadczenia na starość, konieczne jest wykonanie określonej liczby lat pracy.

Wymagania dotyczące wieku i stażu

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2019 poz.730) w przypadku kobiet minimalny wiek wymagany dla uzyskania prawa do emerytury to 60 lat oraz minione 35-letnie okresy składkowe lub odpowiednio dłuższy czas opłacenia dobrowolnych składek na ZUS lub KRUS.

Natomiast mężczyźni mogą przejść na wcześniejszą niższego stopnia rentę mając ukończonych:
*55 roku życia oraz posiadając wymaganym sumarycznie odprawionych latach składki równej minumum:
-20 rokom – jeśli tytułem wykształcenia nie jest zawód techniczny;
-lub15 rokom – jeśli posiada specjalizację psychologicznopedagogiczną;
-lub10 rokom – jeśli posiada specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej.

W przypadku osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 r. i korzystają z tzw. starych przepisów minimalna wysokość emerytury wynosi obecnie około 1050 złotych miesięcznie.

Czy warto osiągać najniższą emeryturę?

Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista – nie ma sensu dążyć do uzyskania jak najniższej emerytury. Kwota ta bowiem stanowi tylko ułamek kosztów utrzymania jednej osoby przez cały miesiąc i niewiele pomaga w codziennym funkcjonowaniu na starość.

Niektórzy jednak decydują się na takie rozwiązanie ze względów finansowych lub zdrowotnych (np., gdy są już po przejściach zdrowotnych). W takim przypadku powinni oni liczyć się z faktem, że ich życie będzie bardzo skromne pod kątem materialnym oraz będą musieli szukać dodatkowego źródła dochodu np.pracy sezonowej czy wolontariatu

Jak zmienić swoją sytuację?

Osoby planujące swoje przyszłe życie powinny zadbać o odpowiednio długi staż pracy oraz świadomym podejściem do tematu inwestycji kapitału zaoszczędzonego dzięki systemowi OFE lub PPK.
Dlatego też wiele instytucji oferuje programy szkoleniowe z zakresu finansów osobistych, które pomagają w lepszym zarządzaniu swoimi pieniędzmi i planowaniem przyszłości.

Podsumowanie

Minimalny wiek emerytalny a staż pracy – ile lat potrzeba? To pytanie, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie. Warto pamiętać o tym, że najniższa emerytura to kwota niewystarczająca do życia godnego człowieka. Dlatego też warto zadbać o dłuższy okres składkowy oraz inwestycje kapitału zaoszczędzonego dzięki systemowi OFE lub PPK aby osiągnąc wygodne warunki materialne po przejściu na emeryturę

Wezwanie do działania: Aby uzyskać informacje na temat minimalnego okresu pracy wymaganego do osiągnięcia najniższej emerytury, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub odwiedź ich stronę internetową.
Link tag HTML : MamaEnter

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here