Przy zakupie złota w sklepie jubilerskim lub kantorze wymiana walutowym może być konieczne podanie PESEL. Jest to związane z obowiązkiem identyfikacji klientów, który wynika z przepisów prawa antyterrorystycznego oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Podanie numeru PESEL ma na celu potwierdzenie tożsamości osoby dokonującej transakcji i umożliwienie jej śledzenia przez organy państwa w razie podejrzenia nieprawidłowości finansowych czy działalności terrorystycznej.

Historia wymogu podawania numeru PESEL przy zakupie złota

Dlaczego przy zakupie złota trzeba podać PESEL? To pytanie, które wielu ludzi zadaje sobie w momencie, kiedy chcą kupić ten cenny metal. Okazuje się jednak, że wymóg podawania numeru PESEL przy zakupach złota nie jest niczym nowym i ma swoje korzenie w historii.

W Polsce obowiązek ujawniania numeru identyfikacyjnego przy sprzedaży złota wprowadzono już w latach 80-tych XX wieku. Wtedy to rządzący ówcześnie komuniści zdecydowali o tym kroku jako jednym ze sposobów na kontrolę przepływu pieniędzy oraz walkę z szarą strefą gospodarki.

Po upadku systemu komunistycznego okazało się jednak, że potrzeba na takim rozwiązaniu nadal istnieje. Dlatego też po kilkuletniej przerwie wymóg ten został ponownie wprowadzony przez rządzących demokratyczny kraj.

Obecnie każdy klient sklepu jubilerskiego lub inwestycyjnego musi przedstawiać swój numer PESEL przed dokonaniem transakcji dotyczącej handlu złotem bądź innymi metalem szlachetnym (np.: srebrem czy platyną). Jest to wynikiem postanowień Ustawy o Przeciwdziałaniu Pieniężnej Niewłaściwościom oraz Finansowemu Terrorowi wydanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku.

Głównym celem wprowadzenia takiego obowiązku jest walka z praniem brudnych pieniędzy oraz zapobieganie finansowaniu terroryzmu. W ten sposób państwo ma lepszą kontrolę nad przepływem środków i może łatwiej wykrywać nielegalne działania gospodarcze.

Nie tylko złoto wymaga podawania numeru PESEL przy sprzedaży

Warto jednak pamiętać, że wymóg podawania numeru identyfikacyjnego nie dotyczy tylko handlu złotem. Podobne regulacje mają miejsce także w przypadku innych transakcji np.: kupna samochodu czy nieruchomości.

Dlaczego więc właśnie przy zakupie metali szlachetnych nasza prywatność ulega naruszeniu? Otóż wynika to ze specyfiki tego rynku – sklepy jubilerskie są jednymi z nielicznych miejsc, gdzie można dokonać szybkich transakcji gotówkowych na duże kwoty bez konieczności przedstawiania dokumentacji (np.: umowy o pracę czy zaświadczeń bankowych). Taka sytuacja stwarza pole do manewru dla oszuści i sprawia, że rynek metali szlachetnych stał się atrakcyjny dla osób próbujących ukryć źródło swoich dochodów lub pochodzenie posiadanych środków finansowych.

Podsumowanie

Choć wielu osobom wydaje się irytujące lub wręcz naruszające prywatność, podawanie numeru PESEL przy zakupie złota czy innych metali szlachetnych jest konieczne. Wymóg ten wynika z potrzeby walki z nielegalnymi działaniami gospodarczymi oraz zapobiegania przestępstwom finansowym.

Mimo że wymaganie udostępnienia takich danych może budzić w nas pewien dyskomfort, warto pamiętać o korzyściach jakie płyną dla państwa i całego społeczeństwa ze stosowania takiego rozwiązania. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad rynkiem i możemy efektywniej zwalczać oszustów oraz terroryzm finansowy – co na dłuższą metę ma pozytywny wpływ na rozwój kraju i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Wezwanie do działania: Przy zakupie złota należy podać PESEL ze względu na wymogi prawa antyterrorystycznego. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.weuropie.pl/.

Link tag HTML :
https://www.weuropie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here