ETF (Exchange Traded Fund) to inwestycyjny instrument finansowy, który pozwala na zakup portfela aktywów z różnych branż i rynków. W przeciwieństwie do akcji, które reprezentują jedną spółkę, ETF jest złożony z wielu papierów wartościowych. Dzięki temu inwestorzy mogą uzyskać dywersyfikację swoich portfeli za pomocą jednego produktu. Ponadto ceny ETF są notowane tak jak w przypadku akcji na giełdzie i można je kupować lub sprzedawać w czasie rzeczywistym przez cały dzień handlowy.

Struktura inwestycyjna

Czym się różni ETF od akcji? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od struktury inwestycyjnej, która stoi za każdym z tych instrumentów finansowych.

ETF (Exchange Traded Fund) jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który działa jak akcja i handluje na giełdzie. Inaczej niż tradycyjni fundusze inwestycyjne, które są otwarte tylko raz dziennie i wymagają minimum początkowej wpłaty oraz okresu zamrożenia środków przez dłuższy czas – ETF-y można kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie podczas normalnych godzin rynkowych.

Akcje natomiast reprezentują udziały w spółce publicznej. Kupujący akcję staje się właścicielem fragmentu firmy i ma prawo do uczestniczenia we wspólnocie decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jedną z kluczowych różnic między ETF a posiadaniem pojedynczych akcjami jest sposób dywersyfikacji portfela. W przypadku zakupu pojedynczych papierów wartościowych ryzyko niesienia strat wynika ze zmienności cen jednostek danego emitenta czy branży sektora ekonomicznego reprezentowanego przez firmę. Dzięki temu zakupy kilku ciekawych propozycji przynoszą wyższy stopień dywersyfikacji niż inwestowanie w jedną, dwie spółki.

ETF-y natomiast są zbudowane tak, aby odzwierciedlać określoną klasę aktywów lub indeks rynkowy. Na przykład ETF śledzący S&P 500 będzie posiadał wszystkie składające się na ten indeks akcje i ich proporcjonalne udziały w portfelu funduszu będą odpowiadać procentowo waloryzacji danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu nabywca jednostek uczestnictwa w tym rodzaju funduszu osiąga efekt dywersyfikacyjny i minimalizuje ryzyko utraty kapitału wynikającej ze zmienności cen pojedynczych firm.

Innymi słowy – kupując pojedyncze akcje jesteśmy bardziej uzależnieni od konkretnych losów poszczególnych emitentów czy sektorów gospodarki reprezentowanych przez dany pakiet papierków wartościowych. Kupując zaś ETF-y inwestujemy szerzej – mamy większe szanse zarabiania na trendach globalnych ruchach ekonomicznych bez potrzeby dokonywanai ciężkich analiz makro- oraz mikroekonomicznym każdego z elementarnych instrumentóœ finansowych zawartch we wskaźniku (np.S&P500).

Podobnie jak przy zakupie samodzielnymi towarzyskim pojawiają się również różnice pod względem kosztów. W przypadku zakupu akcji, inwestor musi ponieść opłaty związane z prowizjami brokerskimi i podatkiem od dochodu kapitałowego (jeśli jest to przepis w kraju pochodzenia kupującego). ETF-y natomiast pobierają niską marżę na rzecz zarządzania portfelem, co sprawia że są tańszym sposobem dywersyfikacji niż np. zamawianie pakietów papierków wartościowych przy pomocy brokera.

Podsumowując – różnice między ETF a posiadaniem pojedynczych akcji wynikają głównie ze struktury inwestycyjnej obu instrumentów finansowych oraz stopnia dywersyfikacji i minimalizowania ryzyka utraty kapitału przez zmienność cen w danym sektorze gospodarki czy nawet całej branży reprezentowanej za jednym razem dzięki wyborowi odpowiedniego wskaźnika rynkowego lub klasy aktywóœ . Zarządzenie funduszami wymaga doświadczenia oraz umijetności znalezienia proporcjalnego balaszu miedzy rykiem a bezpieczna strategią działania ale potrafi dać większą swobode decyzjanom odkładającymi swoje oszczędnoeci na dalsza perspektywe czasowa poprzez realną możliwość uzyskania dodatkowej stopy zwrotu przy mniejszym czynnikiuu niestabilności kursowej jaką oferuje handel samodzielnymi akcjami.

Wezwanie do działania: Dowiedz się, czym różnią się ETF od akcji i zwiększ swoją wiedzę inwestycyjną. Odwiedź stronę https://www.lekarzzakaznik.pl/ już teraz!

Link tag HTML: https://www.lekarzzakaznik.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here