Tak, właściciel mieszkania ma prawo wyrzucić osobę zameldowaną, ale tylko pod określonymi warunkami i procedurami ustanowionymi przez prawo.

Prawa właściciela mieszkania wobec osoby zameldowanej

Czy właściciel mieszkania ma prawo wyrzucić osobę zameldowaną? To pytanie często pojawia się w przypadku konfliktów między wynajmującymi a ich lokatorami. Prawa i obowiązki strony są określone przez ustawy, ale interpretacja tych przepisów może być trudna dla laika.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, osoba posiadająca nieruchomość ma prawo decydować o tym, kto będzie jej użytkownikiem. Oznacza to, że właściciel mieszkania jest uprawniony do wydania nakazu opuszczenia lokalu swojemu najemcy lub innemu domownikowi.

Jednakże nie można tego robić bez powodu – istnieją ograniczenia dotyczące takich działań ze strony własnej osoby posiadającej nieruchomość oraz prawa osób zamieszkujących te lokale.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić umowę najmu zawartą pomiędzy stronami. W dokumencie tym znajduje się informacja na temat terminu rozwiązania umowy oraz warunki odstąpienia od niej przez jedną ze stron (właściciela lub najemcy). Umowa ta reguluje również zakres odpowiedzialności każdego z podmiotów za szkody powstałe podczas korzystania z miejsca zamieszkania – zarówno materialne jak i niematerialne

Jeśli jednak brak jest pisanej formy porozumienia bądź postanowienia w umowie, należy kierować się polskim kodeksem cywilnym. Zgodnie z nim właściciel nieruchomości ma prawo do natychmiastowego usunięcia osoby zameldowanej jedynie w przypadku naruszenia porządku publicznego.

Warto jednak pamiętać o tym, że nawet najemcy nieposiadający umowy mogą być uważani za lokatorów i cieszyć się pewną formą ochrony ze strony prawa. W takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc organów administracyjnych oraz samorządowych przy rozwiązywaniu problemu.

Z drugiej strony osoba wynajmująca mieszkanie musi przestrzegać prawa również w stosunku do osób zamieszkałych przez swoich najemców – zabronione jest np. wprowadzanie ograniczeń czasowych dotyczących ich pobytu czy też blokowanie dostępnej infrastruktury (np.placówek medycznych).

Jeśli chodzi o konkretne procedury usuwania gości lub innych domowników z naszego miejsca zamieszkania istnieją dwie drogi: dobrowolna rezygnacja bądź odwołanie sie do sądu

Dobrowolna rezygnacja polega na zawarciuu pisanej zgody między stronami co pozwala uniknąć kosztownej konfrontacji przed instancję państwowymi

Natomiast jeśli taka forma ugody okazała by się niemożliwa – warto skonsultować swój problem z prawnikiem bądź radcą prawnym. W przypadku konieczności skorzystania ze wsparcia sądu należy pamiętać o tym, że proces ten może trwać kilka miesięcy.

Podsumowując – właściciel mieszkania ma prawo do wyrzucenia osoby zameldowanej pod pewnymi warunkami określonymi przez kodeks cywilny i umowy najmu. Jednakże takie działanie musi być poparte odpowiednimi dokumentacjami oraz uzasadnione przyczyną naruszenia porządku publicznego lub innych ustawowych ograniczeń dotyczących korzystania z nieruchomości czy też utrudnień w użytkowaniu lokalu dla pozostałych mieszkańców budynku (np.sprawy bezpieczeństwa). Działając na własną rękę warto jednak pamiętać, że każde nielegalne działanie mogło za sobą ponosić poważne konsekwencje finansowe oraz karalno-prawnej a także spory koszt czasowy przy rozwiązywaniu kwestii przed instancją państwowymi – dlatego najlepszym wyborem jest dobrowolna rezygnacja odwołująca się do pisanej zgody między stronamibądź wniesienie sprawy do sądu gdy żadna forma ugody niestety okazała by się możliwie.

Tak, właściciel mieszkania ma prawo wyrzucić osobę zameldowaną z jego lokalu pod pewnymi warunkami. W przypadku braku umowy najmu lub naruszenia jej postanowień przez wynajmującego, właściciel może wystąpić do sądu o wydalenie takiej osoby. Jednakże należy pamiętać, że taka sytuacja wymaga przestrzegania określonych procedur i terminów oraz zapewnienia odpowiedniej opieki społecznej dla osoby bezdomnej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://zaciszerozmaitosci.pl/, gdzie można znaleźć informacje dotyczące pomocy dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach mieszkaniowych.

Link tagu HTML: https://zaciszerozmaitosci.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here