Wysokość 13 emerytury zależy od kilku czynników, takich jak długość okresu składkowego oraz wysokości wynagrodzenia w trakcie pracy zawodowej. Innymi ważnymi determinantami są także kwoty odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz wiek osoby ubiegającej się o dodatkową emeryturę.

Wiek emerytalny

Od czego zależy wysokość 13 emerytury?

Wiek emerytalny to jeden z kluczowych czynników wpływających na wysokość świadczenia, jakie otrzymuje się w ramach systemu emerytalnego. W Polsce obowiązują przepisy określające wiek wymagany do uzyskania prawa do świadczeń oraz ich minimalną i maksymalną wartość.

Aktualnie wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. Jednakże od kilku lat trwa dyskusja nad zmianą tych przepisów ze względu na starzenie się społeczeństwa i rosnącą liczbę osób pobierających renty lub przedwcześnie opuszczających rynek pracy.

Nie tylko sam fakt osiągnięcia odpowiedniego wieku ma znaczenie przy ustalaniu wielkości świadczenia. Ważnym kryterium jest także długość stażu pracy czyli czas przepracowany przez osobę w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Im większy staż pracy tym wyższa będzie kwota otrzymywanej pensji po przejściu na emeryturę.

Kolejnym istotnym elementem wpływającym na wartość naszego zaoszczędzonego kapitału są składki płacone przez pracowników podczas aktywności zawodowej (a także przez pracodawców). Ich suma stanowi bowiem fundusz, którym zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych i z którego wypłacane są emerytury.

Ważne jest także to, jaki rodzaj umowy łączył nas ze pracodawcą. Osoby pracujące na etacie otrzymują bowiem wyższe świadczenia niż ci, którzy wykonują prace na podstawie innej formy umowy – np. zlecenia czy samozatrudnienia.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest inflacja – wzrost cen dóbr i usług prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej pieniądza. Warto więc pamiętać o tym, że im dłużej będziemy oszczędzać przed przejściem na emeryturę (lub im więcej będziemy wkładali w system), tym bardziej skutecznym narzędziem będzie walka z negatywnymi skutkami inflacji dla naszych finansów.

Ostatnim kryterium decydującym o wartości pensji po przejściu na emeryturę może być sytuacja ekonomiczna kraju oraz polityka rządu dotycząca systemu socjalnego. Obniżenie stóp procentowych przez bank centralny powoduje spadek rentowności lokat bankowych co może wprowadzać duży dyskomfort u osób planujacych swoje starzenie się poprzez gromadzenie kapitału finansowego . Inwestowanie zaś często wiąże się również ze znacznie większym ryzykiem finansowym niż tradycyjne oszczędzanie.

Podsumowując, wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejsze są wiek i staż pracy, ale także rodzaj umowy oraz system ubezpieczeń społecznych w danym kraju. Ważna jest też nasza indywidualna sytuacja ekonomiczna i planowanie przyszłości – im wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze na starość, tym większą szansę mamy na godziwą pensję po przejściu na emeryturę.

Wezwanie do działania: Aby poznać czynniki wpływające na wysokość 13 emerytury, prosimy odwiedzić stronę internetową https://www.pszozino.org.pl/.

Link tagu HTML: https://www.pszozino.org.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here