Kto wchodzi w skład administracji publicznej?

Kto wchodzi w skład administracji publicznej?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim są ci ludzie pracujący dla państwa? Kogo nazywamy członkami administracji publicznej? Dziś przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i dowiemy się, jakie grupy osób tworzą ten ważny sektor społeczno-gospodarczy.

Definicja Administracji Publicznej

Zanim przejdziemy do konkretów, warto najpierw ustalić definicję samej „administracji publicznej”. To termin odnoszący się do organizacyjnych struktur oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami państwowymi na różnych szczeblach. W jej ramach działają liczne instytucje rządowe i samorządowe.

Rozgraniczenie między służbą cywilną a polityczną

Aby lepiej zrozumieć to pojęcie, musimy dokonać rozróżnienia pomiędzy służbą cywilną a polityczną. Służba cywilna jest częścią stałą aparatu państwowego i zajmuje stanowiska niezmienne pomimo zmian rządowych czy wyborczych. Natomiast służba polityczna składa się z osób powoływanych na stanowiska decyzyjne wraz ze zmianą rządu.

Rodzaje pracowników administracji publicznej

Administracja publiczna jest bardzo różnorodnym środowiskiem, które obejmuje wiele grup zawodowych i specjalistycznych umiejętności. Oto kilka najważniejszych rodzajów pracowników tego sektora:

Funkcjonariusze państwowi

Jedną z głównych grup tworzących administrację publiczną są funkcjonariusze państwowi. Są to osoby pełniące funkcje wykonawcze w instytucjach rządowych lub samorządowych, takie jak urzędnicy czy policja. Ich zadaniem jest egzekwowanie prawa oraz działanie na rzecz dobra obywateli.

Urzędnicy cywilni i wojskowi

Pierwszym podtypem funkcjonariuszy państwowych są urzędnicy cywilni i wojskowi. Urzędnikami cywilnymi mogą być np.: sekretarze ministerstw, dyrektorzy departamentów czy inspektorzy nadzoru budowlanego – wszyscy oni pełnić ważne role w zarządzaniu sprawami kraju.
Natomiast żołnierze reprezentują siły zbrojne danego kraju i odpowiadają za jego obronę.

Policja

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów administracji publicznej jest policja. Jej funkcjonariusze są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, ściganie przestępstw oraz udzielanie pomocy obywatelom w sytuacjach kryzysowych.

Przedstawiciele samorządowi

Kolejną grupą pracowników administracji publicznej są przedstawiciele samorządowi. W ramach tej kategorii znajdują się burmistrzowie, wójtowie, radni czy urzędnicy gminni. Ich rolą jest zarządzanie sprawami lokalnymi oraz reprezentowanie interesów mieszkańców na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

Służba cywilna a polityczna – różnice i podobieństwa

Zwróćmy teraz uwagę na służbę cywilną i polityczną jako dwie kluczowe sfery działania w administracji publicznej:

Służba Cywilna:

 • Odpowiedzialność za stałe struktury państwowe;
 • Niezależność od zmian rządowych;
 • Mają pewne uprawnienia decyzyjne;
 • Działają nieprzerwanie przez wiele lat nawet przy zmianach ministerialnych czy wyborczych;

   Przykład:

  • Sekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który pełni swoją funkcję niezależnie od rządu w danym momencie.

Służba Polityczna:


  Pytanie retoryczne: Czy służyć polityce to znaczy być niewolnikiem czy kimś ważnym?

 • Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym;
 • Zmienia się z każdą zmianą rządu;
 • Nominacje dokonywane przez osoby wybrane lub mianowane do stanowisk decyzyjnych;

   Przykład: Gabinet Ministrów, składający się ze współpracowników premiera – wszyscy oni są powoływani przez aktualnego premiera i podlegają mu bezpośrednio.

  Jak widać, zarówno służba cywilna jak i polityczna mają kluczowe role do odegrania w administracji publicznej. Obydwie grupy pracowników muszą działać we wzajemnej harmonii dla dobra państwa oraz obywateli.

  Podsumowanie

  Kiedy teraz myślisz

  Wezwanie do działania: Zapoznaj się z obszernym artykułem na stronie https://www.motocorner.pl/ dotyczącym składu administracji publicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here