Kto dziedziczy składki ZUS? Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym do ZUS-u, są płacone przez pracowników i ich pracodawców. Jednak co dzieje się z nimi po śmierci osoby płacącej składki? Czy zostają przekazane dalej jako spadek dla jej rodziny czy też trafiają do państwowej kasy? Warto poznać odpowiedzi na te pytania i dowiedzieć się więcej o dziedziczeniu składek ZUS.

Kto dziedziczy składki ZUS?

Kto dziedziczy składki ZUS?

W Polsce obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) dotyczy niemalże wszystkich pracowników, zarówno tych zatrudnionych na umowie o pracę, jak i samozatrudnionych. Składki te mają na celu zapewnienie przyszłościowej emerytury oraz świadczeń zdrowotnych czy rentowych w przypadku choroby lub niezdolności do pracy.

Jednak co dzieje się z tymi składkami po śmierci płatnika? Kto je dziedziczy i w jaki sposób można od nich korzystać?

Po pierwsze należy podkreślić, że osoba ubezpieczona przez ZUS może wyznaczyć beneficjentów swoich świadczeń poprzez uzupełnienie specjalnego formularza. W ten sposób możemy określić kogo chcemy uczynić naszym spadkobiercą – będzie to osoba fizyczna lub prawna (np. fundacja). Dzięki temu mamy pewność, że pieniądze zgromadzone za życia trafią dokładnie tam gdzie sobie tego życzymy.

Jeżeli jednak nie zostanie podjęta żadna decyzja przedsiębiorcy albo ta decyzja jest nieważna – np., gdy dana osoba wymieniona jako beneficjent już wcześniej zmarła – sytuacja staje się bardziej skomplikowana.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce, składki ZUS nie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że środki zgromadzone na koncie ubezpieczyciela po jego śmierci przestają być własnością zmarłego i stanowić będą część masy spadkowej.

W tym przypadku kwestię ostatecznie rozstrzygnie sąd. Warto jednak pamiętać, że w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 91), osoby pozostające we wspólnocie domowej ze zmarłym mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego świadczenia pogrzebowego – wynoszącego aktualnie około trzech tysięcy złotych.

Nieco inna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o emeryturę lub rentę – te bowiem już podlegają dziedziczeniu przez najbliższych krewnych płatnika składek. Jeżeli więc dana osoba pracowała jako etatowiec i zdążyła nabyć prawo do emerytury czy renty przed swoją śmiercią – jej uprawnienia zostaną przejęte przez spadkobierców według reguły ogólnej tj.: rodzina pierwszego stopnia pokrewienstwa: dzieci oraz ich potomków albo małżonka.

Co warto jeszcze powiedzieć na temat dziedzczenia skłądek ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może przekazać swój biznes w spadku, ale nie składki ZUS. Nie są to aktywa dziedziczne i zgodnie z prawem zostają one przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podsumowując – składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) nie podlegają dziedziczeniu, co oznacza że po śmierci płatnika staną się częścią masy spadkowej. Wyjątkiem jest jednorazowe świadczenie pogrzebowe oraz emerytury czy renty nabyte przed zginięciem osoby opłaconej do systemu ubezpocień społecznych – które mogą zostać odniesione przez najbliższych krewnych lub małożonka. Warto jednak pamiętać, że wyznaczając beneficjentów naszych środków za życia unikniemy problematyki wynikającej ze zmian prawnego statusu tych pieniędzy po naszej śmierci..

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto dziedziczy składki ZUS! Kliknij tutaj, aby przejść na stronę https://www.tolkfolk.pl/.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here