Czas Past Simple jest podstawowym czasem przeszłym, gdy chodzi o język angielski. Bez niego nie będzie możliwa codzienna komunikacja. W jego przypadku po raz pierwszy mamy do czynienia także z czasownikami nieregularnymi. A kiedy stosujemy past simple? Jakie ma zastosowanie? I jak z niego korzystać?

Używanie czasu Past Simple

Jeśli chodzi o to, kiedy stosujemy Past Simple, trzeba pamiętać o kilku sytuacjach. W największym skrócie można powiedzieć, że czas ten odpowiada w języku polskim trybowi dokonanemu. A wygląda to następująco:

Sytuacje, czynności i stany, które miały miejsce w przeszłości i tam się zakończyły

W ich przypadku często dokłada się określenie czasu, np. wczoraj, gdy byłem młody, miesiąc temu.

Oglądałem wczoraj telewizję – I watched TV yesterday.

Oni odwiedzili Paryż trzy miesiące temu – They visited Paris three month ago.

Opis nawyków i przyzwyczajeń z przeszłości

To zastosowanie past simple ma na celu przedstawienie sytuacji, które powtarzały się w przeszłości, ale w przeszłości się zakończyły.

John palił 10 papierosów dziennie – John smoked 10 cigarettes a day.

Moi rodzice chodzili na spacery każdego dnia – My parents went for w walk every day.

Wydarzenia z przeszłości, gdy nie podajemy czasu

Chodzi tutaj przeważnie o wydarzenia z odległej przyszłości, gdy nie ma konieczności podawania daty.

Kolumb odkrył Amerykę – Columbus discovered America.

Rdzenni Amerykanie żyli w harmonii z Naturą – Native Americans lived in harmony with the Nature.

Gdy pytamy o czas lub datę czynności, które miały miejsce w przeszłości

O której godzinie wstajesz? – What time did you get up?

Kiedy czytałeś tę książkę? – When did you read that book?

Jak korzystamy z czasu Past Simple?

Gdy znamy już zastosowanie past simple, warto też lepiej przyjrzeć się jego budowie. Ma tutaj znaczenie druga forma czasownika. W przypadku wielu z nich wystarczy dodać końcówkę -ed.

– work – worked

– play – played

– talk – talked

Jednak zdarzają się takie, które wymagają zastosowania specjalnej formy. Chodzi tutaj oczywiście o wspomniane czasowniki nieregularne. W podręcznikach przeważnie jest podawana tabelka z ich odmiana.

– swim – swam

– pay – paid

– do – did

– sleep – slept

Tych form trzeba się nauczyć na pamięć, gdyż nie ma w ich przypadku żadnej regularności w odmianie.

Podsumowanie

Używanie czasu Past Simple nie jest trudne. Warto zatem go znać, gdyż pozwala na swobodniejsze porozumiewanie się z obcokrajowcami na co dzień. Często bowiem zdarza się, że podczas rozmów będziemy odnosić się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here