Aby otrzymać emeryturę, należy spełnić określone warunki związane z wiekiem i stażem pracy. W Polsce minimalny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto wymagany jest ustalony okres składkowy oraz dokonanie zgłoszenia do ZUS-u jako osoba pobierająca świadczenie emerytalne.

Wiek emerytalny

Jakie warunki muszą być spełnione aby otrzymać emeryturę?

Emerytura to czas, na który czekają wszyscy pracujący ludzie. Dla wielu jest to czas zasłużonego odpoczynku i realizacji swoich pasji po latach ciężkiej pracy. Jednak aby móc cieszyć się emeryturą, należy spełnić pewne wymagania ustawowe.

Wiek emerytalny

Pierwszy i najważniejszy wymóg dotyczy wieku osoby ubiegającej się o emeryturę. W Polsce obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, ale planowane są zmiany w tym zakresie.

Obowiązkowa składka ZUS

Drugim istotnym kryterium jest posiadanie odpowiedniej liczby wpłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Minimalna ilość wynosi 180 miesięcznych opłat za okres trwający co najmniej piętnaście lat przed dniem uzyskania prawa do świadczenia lub innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia społecznego obejmującej prawo do tego świadczenia lub sumarycznie przynajmniej dwadzieścia pięć lat takiego okresu objętego jednocześnie różnymi formami zabezpieczenia społecznego.

Poziom wysokości renty/emerytury

Kolejną ważną sprawą jest wysokość emerytury lub renty, którą otrzyma dana osoba. Wynikająca z niej kwota jest uzależniona od liczby wpłaconych składek oraz wysokości zarobków w trakcie pracy zawodowej.

Wysokość świadczenia może być także zmniejszona przez okres pobierania innych form pomocy społecznej takich jak np. zasiłek dla bezrobotnych.

Emerytura a praca

Osoby ubiegające się o emeryturę powinny pamiętać również o tym, że po przekroczeniu wieku emerytalnego mogą pracować i jednocześnie pobierać swoje świadczenie – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących ilości godzin przepracowanych miesięcznie czy też sumy dochodu wypracowanego na etacie.

Podsumowanie

Aby móc cieszyć się spokojną starością i odpoczynkiem po latach ciężkiej pracy należy spełnić kilka kluczowych kryteriów. Przygotujmy się więc wcześniej do tego momentu życia – planując naszą karierę zawodową warto zadbać już dziś o regularne opłaty ZUS-owskie by móc liczyć na stabilne finansowe wsparcie ze strony państwa we właściwym czasie oraz informować siebie bieżaco co do obecnie panujących regulacji prawno-ustawowych w zakresie wieku przejścia na emeruturę aby być przygotowanym na ewentualne zmiany w przepisach.

Aby otrzymać emeryturę, należy spełnić określone warunki związane z wiekiem oraz stażem pracy. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie https://przybiurku.pl/.

Link tagu HTML: Przejdź do strony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here