Jak wygląda system edukacji w Finlandii?

Jak wygląda system edukacji w Finlandii?

System edukacyjny jest jednym z najważniejszych elementów każdego kraju. W przypadku Finlandii, można powiedzieć, że mają oni jeden z najlepszych na świecie. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu modelowi i dowiedzieć się więcej o tym, jak działa fińska szkoła.

Historia systemu edukacyjnego w Finlandii

Początki współczesnego fińskiego systemu szkolnictwa datują się na XIX wiek. Do 1866 roku nauka była prowadzona tylko przez kościół katolicki lub luteranizm jako część katechizmu religijnego.
Wraz ze wzrostem industrializacji i urbanizacją pojawiło się zapotrzebowanie na bardziej kompleksowy program nauczania dla dzieci pracowników fabryki oraz mieszczuchów.

Pierwsza ustawa o szkolnictwie powszechnym została wprowadzona dopiero po uzyskaniu niepodległości przez Finandię od Rosji w 1917 r., co umożliwiło jej rozwój własnej polityki społecznej.

Od tego momentu państwo finansuje przedszkola oraz wszystkie stopnie nauki obowiązkowej, które obejmują szkoły podstawowe i średnie. System edukacyjny Finlandii jest oparty na zasadzie równości dostępu do nauki dla wszystkich dzieci.

Struktura systemu edukacji

Fiński system edukacji składa się z trzech stopni:

 1. Edukacja przedszkolna: Wiek obowiązku szkolnego w Finlandii wynosi 7 lat, ale większość dzieci rozpoczyna uczęszczać do przedszkola już od wieku 6 lat. Przedszkole nie jest obligatoryjne, jednak prawie każde dziecko korzysta z tej formy przygotowania przed pójściem do pierwszej klasy.
 2. Szkoła podstawowa (peruskoulu): Trwa dziewięć lat i dzieli się na dwie części: sześcioletnią „klasyczną” oraz trzy lata kierunkowego wyboru albo ogólnego rozwinięcia umysłu.
  W finiowie mają możliwość uczyć się wielu języków obcych jeszcze będąc w tej fazie ich życia – takich jak angielski czy niemiecki.

  Podczas pobytu w szkole podstawowej uczniowie zdobywają szeroką wiedzę o różnych dziedzinach takich jak matematyka, język fiński lub inny oficjalny język kraju,
  nauka religii (opcjonalnie) itd., a także są zachwalani do uczestnictwa w zajęciach sportowych czy artystycznych, które są bardzo ważne dla ich rozwoju.

 3. Szkoła średnia (lukio): Po ukończeniu szkoły podstawowej, fińscy uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w liceum przez trzy kolejne lata. Liceum skupia się głównie na przygotowaniu młodzieży do studiów wyższych i zdawaniu egzaminów końcowych.

  Ważną częścią systemu edukacji jest również kształcenie zawodowe.
  Po ukończeniu obowiązkowego etapu edukacyjnego istnieje wiele możliwości dalszego kształcenia poprzez technikum lub szkolenie zawodowe,
  które pozwala na zdobycie konkretnej umiejętności i znalezienie pracy bez konkretnego dyplomatu uniwersyteckiego.

Zalety fińskiego systemu edukacji

Jak już wcześniej wspomniano, finlandzki model oświatowy jest jednym z najlepszych na świecie. Oto niektóre z jego największych zalet:

 • Równość dostępu: Każde dziecko ma równe prawo do nauki bez względu na swoje tło społeczno-ekonomicznego czy status migracyjny. W Finlandii nie ma prywatnych szkół, co oznacza,
  że nie ma różnic między uczniami w zależności od ich statusu materialnego. To zapewnia równy start dla wszystkich dzieci.
 • Indywidualne podejście: W fińskich szkołach nauczyciele mają dużą swobodę w dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb i zdolności poszczególnych uczniów.
  Dzieci są traktowane indywidualnie i wspierane we własnym tempie rozwoju.
 • Niski poziom stresu: Finlandia kładzie duży nacisk na redukcję stresu u dzieci poprzez minimalizowanie ilości testów czy oceniania.
  Wyniki takiego podejścia to bardziej relaksujące środowisko nauki, które umożliwia lepsze skupienie się na samym procesie uczenia się bez zbędnego ciśnienia wynikającego z ocen.

Perspektywy zawodowe

Finski system edukacyjny jest bardzo ceniony zarówno przez rodziców jak i pracodawców. Absolwenci finlandzkich szkół cieszą się wysokim prestiżem
na rynku pracy dzięki jakości swojej edukacji oraz rozwiniętym kompetencjom społ

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z systemem edukacji w Finlandii i dowiedz się więcej o jego unikalnych cechach oraz osiągnięciach. Przejdź na stronę https://cyfrowiwynalazcy.pl/ i poszerz swoją wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here