Czym jest krotka w bazie danych?

Bazy danych są nieodłącznym elementem współczesnego świata informatyki. Służą one do przechowywania, organizowania i zarządzania ogromną ilością informacji. Jednym z podstawowych pojęć związanych z bazami danych jest krotka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu terminowi oraz dowiemy się, jakie role pełni w strukturze bazy danych.

Definicja krotki

Krotka to podstawowa jednostka informacyjna używana w relacyjnych bazach danych. Można ją traktować jako pojedynczy rekord lub wpis zawierający zestaw powiązanych ze sobą wartości różnych atrybutów.

Przykład:

Załóżmy, że mamy prostą tabelę o nazwie „Użytkownicy” składającą się z trzech atrybutów: Imię, Nazwisko i Wiek.
Każdy użytkownik reprezentowany będzie przez osobną krotkę tej tabeli.

<

ID Użytkownika Imię Nazwisko

Data urodzenia

1

Marcin

<

Kowalski<

<

1990-05-12<

2

Ania Kowalczyk<

<

1985-09-30

Powyżej przedstawiono dwie krotki w tabeli „Użytkownicy”. Pierwsza zawiera informacje o użytkowniku o ID równym jeden, Imieniu Marcin, Nazwisku Kowalski i dacie urodzenia 1990-05-12. Druga krotka reprezentuje innego użytkownika.

Rola krotek w bazach danych

Krotki są podstawą organizacji oraz przechowywania danych w relacyjnych bazach danych. Każda tabela składa się z pewnej liczby rekordów (czyli właśnie krotek), które tworzą strukturę tej bazy.

Dodawanie nowych rekordów do bazy:

Aby dodać nowy wpis do tabeli, musimy utworzyć kolejną krotkę. Możemy to zrobić za pomocą specjalnego polecenia SQL takiego jak INSERT INTO lub korzystając z narzędzi graficznych dostarczanych przez system zarządzania bazami danych.

Czy możemy dodać niekompletną krotkę?

Ogólnie rzecz biorąc – tak! W większości przypadków nie jest wymagane podanie wartości dla wszystkich atrybutów danej tablicy. Część krotek może zawierać tylko niektóre wartości, podczas gdy inne mogą być puste lub NULL.

Aktualizowanie istniejących rekordów:

Jeśli chcemy zmienić dane w już istniejącej krotce, musimy zaktualizować odpowiedni wpis w tabeli za pomocą instrukcji UPDATE SQL.

Zapytania do bazy danych

Krotki są również ważne przy tworzeniu i wykonywaniu zapytań do bazy danych. Przy użyciu różnych operatorów logicznych oraz warunkowych możemy filtrować wyniki tak, aby otrzymać tylko te rekordy (czyli krotki), które spełniają określone przez nas wymagania.

Jakie operatory można używać?

 • = – równość,
 • <> – nierówność,
 • < – mniejsze niż,

 • &LT;= – mniejsze równe od

 • &GT;– większe niż li >
  <
 • & GT ; =
  Li st yle =” list-style-type:circle”>
 • Lik e ,& lt;/L I>s t ro ng>, & lsquo;& rsquo;, orI N

Podsumowanie

Krotka to podstawowa jednostka informacyjna w relacyjnych bazach danych. Składa się z zestawu powiązanych ze sobą wartości różnych atrybutów i reprezentuje pojedynczy rekord lub wpis w tabeli bazy danych. Krotki odgrywają kluczową rolę przy dodawaniu, aktualizacji oraz filtrowaniu wyników zapytań do bazy danych.

Krotka w bazie danych to uporządkowany zbiór pól, które przechowują informacje na temat jednego konkretengo obiektu lub rekordu.

Wezwanie do działania: Dowiedz się więcej o krotkach w bazach danych i ich znaczeniu dla efektywnego zarządzania danymi! Odwiedź stronę https://www.gminalomianki.pl/ już teraz!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here