Cena złota jest jednym z najważniejszych wskaźników w handlu surowcami. Wartość 1 kg złota zmienia się na bieżąco, w zależności od sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie oraz popytu i podaży rynkowej. Ostateczna cena może być także uzależniona od czystości złota (która wpływa bezpośrednio na jego wartość) oraz kosztów wydobycia i przetwarzania materiału. Zatem aktualna wartość 1 kg złota będzie różniła się w czasie, dlatego nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi bez uwzględnienia określonej daty lub przedziału czasowego.

Aktualna cena złota za uncję

Aktualna cena złota za uncję

Złoto od wieków uchodzi za jeden z najcenniejszych surowców na świecie. Jego wartość była niezmieniona przez tysiące lat i nadal jest jednym z głównych wskaźników stabilności finansowej kraju.

Obecnie, cena złota kształtuje się w oparciu o jego wagę wyrażoną w uncjach troy. Warto podkreślić, że 1 uncja to około 31 gramów czystego metalu szlachetnego.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny złota drastycznie wzrosły ze względu na pandemię koronawirusa oraz gospodarcze spowolnienie globalne. Jak wynika z danych rynkowych, obecna cena mieszczona się między $1800 a $2000 USD za uncję (stan na sierpień 2021).

Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne – po pierwsze inwestorzy chcą chronić swoje portfele przed ryzykiem inflacji czy też straty kapitału powstałe poprzez niestabilność giełdową lub dewaluację waluty danego kraju.

Po drugie natomiast dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna wprowadziła mnóstwo niepewności dotyczącej przyszłości światowej ekonomii – stąd właśnie duża liczba ludzi decydujących się ulokować swój majątek we własnej prywatnej skrytce czy też w depozycie u zaufanego banku.

Jeśli porównamy obecną cenę złota do tej z przeszłości, to warto wspomnieć o rekordzie wynoszącym $1921 USD/uncja osiągniętym we wrześniu 2011 roku. Jednakże nie jest to jedyny moment kiedy cena złota była na bardzo wysokim poziomie – już w latach 70-tych XX wieku doszło do podobnego trendu spowodowanego m.in. inflacją oraz trudnościami gospodarczymi globalnej skali.

Warto również odnotować fakt, że koszt produkcji jednej uncji tzw. „koszt gotówki” (ang.cash cost) oscyluje między $500 a nawet $1000 USD dla poszczególnych firm wydobywczych (np.w Afryce Południowej). Oznacza to więc, że ceny sprzedawanej przez nich rudy pozostają na znacznie niższym poziomie niż aktualna cena światowa i wymagają one dodatkowego wsparcia ze strony inwestorów lub właśnie poprzez wprowadzenie dodatkowych opłat np.z tytułu dywidendy akcyjnej itp.

Co więcej należy pamiętać także o tym jak różnorodne mogą być sposoby handlu złotem – najpopularniejszymi są oczywiście: zakup fizyczny samych monet/złotniczej biżuterii; lokaty depozytowe oferowane przez banki; czy też inwestycje w fundusze ETF, które opierają się o tzw. „trackowanie” ceny złota na światowych giełdach.

Warto podkreślić również fakt, że cena złota nie jest jedynym czynnikiem decydującym o jego wartości – równie ważne są kwestie takie jak: jakość rudy i jej zawartość procentowa (im wyższa tym bardziej kosztowna); sytuacja geopolityczna danego kraju oraz rynek surowcowy globalny.

Podsumowując – obecnie cena 1 uncji szlachetnego metalu wynosi około $1800-2000 USD co z pewnością przekłada się na wysoką cenę za 1 kg. W kontekście dzisiejszych czasów pandemii koronawirusowej oraz spowolnienia ekonomicznego wiele osób podejmuje decyzję aby ulokować swój kapitał właśnie w ten sposób – stąd rosnąca popularność lokat depozytowych oferowanych przez banki czy inwestycji poprzez fundusze ETF bazujące na kursach świata. Jednakże należy pamiętać także o tym jak różnorodne mogą być sposoby handlu złotem a także że jego wartość uzależniona jest od wielu różnych czynników wpływających zarówno lokalnie jak i globalnie.

Cena 1 kg złota zależy od bieżącej sytuacji na rynku, więc warto sprawdzić aktualne notowania. Zachęcam do odwiedzenia strony https://prowital.pl/, gdzie można znaleźć informacje na temat cen złota oraz innych metali szlachetnych.

Link tagu HTML: Prowital

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here