W Polsce zatrudnienie na czas nieokreślony może zostać rozwiązane przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jeśli przyczyna jest uzasadniona. Pracownikowi należy się jednak okres wypowiedzenia albo odprawa pieniężna. W przypadku umowy o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, po upływie terminu trwania umowy stosunek pracy ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie wymaga ono formalnego zerwania ze strony ani pracownika ani też jego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia

Po jakim czasie wyrzucają z urzędu pracy? To pytanie, które na pewno nurtuje wiele osób. Praca towarzyszy nam przez większość życia i często jest źródłem naszego utrzymania. Jednakże nie zawsze wszystko idzie tak, jak sobie tego życzymy i może się okazać, że zostaniemy zwolnieni.

Istnieje jednak coś takiego jak okres wypowiedzenia – czas od momentu otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy do dnia jej faktycznego wygaśnięcia. Okres ten ma chronić pracowników przed nagłym zwolnieniem oraz dać im szansę na znalezienie nowego miejsca pracy.

Długość okresu wypowiedzenia ustalana jest indywidualnie dla każdej umowy o pracę pomiędzy stronami (pracodawcą a pracownikiem) bądź wynika z przepisów kodeksowych lub ustawy zbiorowej pracy obowiązującej daną branżę czy zawód.

W przypadku stosunku pracy bezterminowego – tzn. gdy nie została podpisana żadna umowa terminowa lub praca trwa już ponad 6 miesięcy – minimalny wymiar okresu wypowiedzenia wynosi:

– 2 tygodnie – jeśli staż pracy wynosi mniej niż rok,
– 1 miesiąc – jeśli staż trwa minimum rok,
– kolejne półtora roku powoduje wydłużenie minimalnego wymiaru do dwóch miesięcy
itd.

W przypadku umów na czas określony, minimalny wymiar okresu wypowiedzenia to:

– 3 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż dwa tygodnie,
– 1 tydzień – gdy staż pracy wynosi co najmniej dwa tygodnie, ale nie więcej niż trzy miesiące,
– kolejne pół roku powoduje wydłużenie minimalnego wymiaru do dwóch tygodni
itp.

Oczywiście strony mają prawo ustalić indywidualną długość okresu wypowiedzenia – może ona być zarówno krótsza jak i dłuższa od tych podanych minimum. Warto jednakże pamiętać o tym, że przedstawione tu wartości są jedynie orientacyjne i dla pełnej informacji należy dokładnie sprawdzić postanowienia zawartej przez siebie umowy lub ustawowe regulacje dotyczące danej branży czy zawodu.

Niektórzy pracownicy mogą mieć nadzieję na zwolnienie bez zachowania obowiązującego ich terminowego rozwiązania umowy. Niestety takie sytuacje występują rzadko i raczej tylko przy szczególnych warunkach np. redukcji etatów bądź bankructwie firmy (wtedy mowa o likwidacji stanowiska). Z reguły jednak ważna jest tutaj forma pisemna oraz przestrzeganie odpowiednio wcześniejszego terminowego powiadomienia drugiej strony.

Podsumowanie

Okres wypowiedzenia to czas od momentu otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy do dnia jej faktycznego wygaśnięcia. Minimalna długość okresu wypowiedzenia zależy m.in. od stażu pracy oraz rodzaju zawartej umowy (terminowej czy bezterminowej). Warto jednak pamiętać, że strony mają prawo ustalić indywidualną jego długość i należy dokładnie sprawdzić postanowienia swojej umowy lub ustawowe regulacje obowiązujące w danej branży bądź zawodzie.

Wezwanie do działania:
Prosimy skontaktować się z Urzędem Pracy w celu uzyskania informacji na temat czasu, po którym można zostać zwolnionym z pracy.

Link tag HTML: Mama Pasji Oddana

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here