Słowo wywiad bez wątpienia jednoznacznie kojarzy się z Jamesem Bondem i widowiskowymi akcjami szpiegowskimi. Jednak działalność wywiadowcza ma swojej miejsce również w gospodarce oraz odgrywa określoną rolę. W tym artykule odpowiadamy na podstawowe pytania dotyczącego tego zagadnienia.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Pod pojęciem wywiadu gospodarczego rozumiemy działania, które mają na celu pozyskiwanie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw oraz państw. Może przybierać on formy legalne (wywiad biały), ale również niegodne z prawem (wywiad czarny, czyli szpiegostwo).

Zastosowania oferowane przez wywiad gospodarczy są szerokie i co do zasady służą uzyskaniu przez firmę przewagi na rynku lub uniknięciu niebezpieczeństw. Zwykle wiąże się ze sprawdzeniem danego kontrahenta, jego wypłacalności oraz wiarygodności lub też weryfikacji danej firmy pod kątem jej konkurencyjności, stosowanej technologii i oferty sprzedażowej.

Jakie są zalety wywiadu gospodarczego?

Szybkie sprawdzenie fraz wpisywanych w wyszukiwarki internetowe łatwo prowadzi do wniosku, że działalność wywiadowni gospodarczych jest całkiem popularna – w podpowiedziach nie brak haseł takich jak „wywiad gospodarczy Kraków”. Nic dziwnego, ponieważ korzystanie ze wsparcia wywiadowni niesie ze sobą konkretne korzyści:

  • Przewaga na rynku – wiedza o działaniach konkurencji pozwala wyprzedzić jej ruchy
  • Bezpieczeństwo – weryfikacja kontrahentów pozwala uniknąć problemów finansowych związanych z wypłacalnością dłużnika lub uniknięcia współpracy z podejrzaną firmą
  • Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego – przeprowadzona w ten sposób analiza sytuacji pozwoli podjąć lepsze decyzje na podstawie posiadanej wiedzy.

Wywiad gospodarczy i jego odmiany

Dobre zrozumienie sposobu działania wywiadowni wymaga poznania rodzajów pracy, jaką wykonują, a może ich wyróżnić co najmniej kilka:

  • Wywiad konkurencyjny – działania ukierunkowane na pozyskanie informacji o funkcjonowaniu innych firm na rynku
  • Business intelligence – opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i danych ilościowych, na podstawie których powstają informacje wspierające optymalizację procesów decyzyjnych
  • Wywiad rynkowy – polega na badaniu rynku i efektywności działań marketingowych
  • Wywiad handlowy – najstarsza i najbardziej rozwinięta spośród legalnych form wywiadu gospodarczego, polegająca na zdobywaniu szeroko pojętych informacji o statusie i działalności podmiotów gospodarczych.

Warto pamiętać, że wywiad gospodarczy to usługa dostępna nie tylko dla wielkich, międzynarodowych korporacji, ale także dla małych przedsiębiorstw, a korzystanie ze zdobytych w ten sposób informacji pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here