Czy pracodawca może podglądać pracowników przez kamery?

Praca to nie tylko wykonywanie obowiązków i zadań, ale także przestrzeń, w której powinno panować zaufanie między pracownikiem a pracodawcą. Jednak często pojawiają się pytania dotyczące prywatności w miejscu pracy. Czy jesteśmy monitorowani? Czy nasz szef ma prawo podglądać nas przez kamery? W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii bliżej.

Prawa człowieka vs potrzeby biznesowe

Zanim przejdziemy do szczegółów na temat tego, czy pracodawca może podglądać swoich pracowników przez kamery, warto rozważyć dwie strony medalu: prawa człowieka a potrzeby biznesowe.

Z jednej strony mamy prawo do prywatności jako jednostki. Każdy ma prawo zachowywać pewne sfery swojego życia dla siebie samego bez ingerencji innych osób lub instytucji. Pracownicy mają też pełne prawo oczekiwać takiej samej dyskrecji ze strony swoich przełożonych i współpracowników.

Z drugiej jednak strony istnieje wiele sytuacji, w których monitoring jest uzasadniony ze względu na bezpieczeństwo zarówno samych przedsiębiorstw jak i pracowników. Firmy często instalują kamery w celu zapobiegania kradzieżom, nadzorowania procesów produkcyjnych czy monitorowania bezpieczeństwa.

Obowiązek informacji i zgody

Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować swoich pracowników o fakcie monitoringu oraz uzyskać ich wyraźną zgodę na takie działanie. Pracownicy powinni być świadomi istnienia kamer oraz do czego są one używane.

Zgoda musi być dobrowolna i udzielana na piśmie lub za pomocą elektronicznego narzędzia umożliwiającego jednoznaczne jej potwierdzenie. Jeśli pracodawca nie spełni tych wymagań, może narazić się na sankcje prawne.

Kontrola czasu pracy

Jednym z najczęstszych powodów stosowania monitoring przez firmy jest kontrola czasu pracy pracowników. Kamery mogą zostać zamontowane przy wejściach i wyjściach ze stanowisk roboczych lub w miejscach publicznych firmy (np.: stołówek). Takie rozwiązanie pozwala zarówno sprawdzić godzinę przybycia do pracy jak również opuszczenia budynku przez daną osobę.

Pracodawcy mają interes w prowadzeniu dokładnej ewidencji czasowej każdego ze swoich podopiecznych. Dzięki temu mogą kontrolować nadgodziny, nieobecności czy spóźnienia. Oczywiście, tego typu monitoring powinien odbywać się w sposób dyskretny i z poszanowaniem prywatności pracowników.

Bezpieczeństwo na miejscu pracy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, bezpieczeństwo jest jednym z głównych powodów stosowania monitoringu przez pracodawców. Kamery mogą pomagać w zapobieganiu kradzieżom oraz innym przestępstwom.

W przypadku firm produkcyjnych lub magazynowych kamery umieszcza się często przy maszynach i urządzeniach służących do produkcji lub przechowywania towarów. Pracownicy muszą być świadomi ich obecności oraz celowości takiego rozwiązania.

Kamery mają też znaczenie dla ochrony samych pracowników – rejestrują sytuacje awaryjne czy narażające zdrowie osób przebywających na terenie firmy.

Ograniczenia prawne

Polskie prawo narzuca pewne ograniczenia dotyczące monitoringu w miejscach pracy:

 • Zasada proporcjonalności: Monitorowanie nie może wykraczać poza granice uzasadnione konkretnymi potrzebami przedsiębiorcy.
 • Kontrola dźwięku: Pracodawca nie ma prawa nagrywać rozmów pracowników bez ich wiedzy i zgody.
 • Tereny prywatne: Kamery nie mogą być umieszczone na terenach, które są wyłącznie dla użytku prywatnego (np. toalety).

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Jeśli jako pracownik czujesz się dotknięty naruszeniem swojej prywatności przez monitoring w miejscu pracy, masz prawo do wystąpienia z pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Warto jednak pamiętać, że taki proces może wiązać się z trudnościami dowodowymi oraz długotrwałym postępowaniem sądowym.

Najlepszym rozwiązaniem jest próba porozumienia ze stroną przeciwną lub skonsultowanie sprawy z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Jak zachować równowagę?

Aby zapobiec konfliktom między pracodawcami a pracownikami dotyczących monitoringu, warto znaleźć odpowiedni kompromis i ustalić pewne granice. Oto kilka możliwych rozwiązań:

 • Zainstalowanie kamer tylko na strategic

  Wezwanie do działania:

  Tak, pracodawca może podglądać pracowników przez kamery w miejscu pracy. Pracownicy powinni być świadomi tego faktu i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ich miejscu pracy.

  Link tagu HTML :

  Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień dotyczących praw pracowniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here